Umeå blir en av EU:s 100 föregångare i klimatomställningen.

Umeå i EU:s storsatsning på klimatneutrala städer 2030

Umeå är en av de utvalda städerna i EU:s mission för 100 klimatneutrala städer 2030. Utnämningen ger en extra skjuts i Umeås klimatarbete.

– Det här ger oss bättre förutsättningar att ta nästa stora steg i omställningen tillsammans med näringslivet, universiteten och civilsamhället. Vi gör det här för att det ska vara möjligt att leva gott i ett hållbart växande Umeå, säger Janet Ågren, ordförande i planeringsutskottet, Umeå kommun.

Banbrytande städer

Hela 337 städer från samtliga medlemsländer ansökte för att bli en del av satsningen. 13 av ansökningarna kom från Sverige. Nu har 100 städer, varav sju svenska, valts ut som föregångare i klimatomställningen för Europas städer.

– Den gröna omställningen är på väg över hela Europa just nu. Men det finns alltid ett behov av banbrytare, som sätter upp ännu högre mål för sig själva. Dessa städer visar oss vägen till en hälsosammare framtid. Vi kommer att stötta dem i detta! Låt oss börja arbetet idag, säger Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande

Kontrakt med EU

Kommissionen kommer bland annat att bjuda in städerna att utveckla så kallade Climate City Contracts, ett europeiskt klimatkontrakt för städer. Inspirationen är hämtad från Klimatkontrakt 2030 som har utvecklats i Sverige och som Umeå redan har skrivit under.

– Det här är stort för oss! Vårt långvariga engagemang tillsammans med de andra städerna i Viable Cities och Klimatkontrakt 2030 har varit en förebild för den europeiska satsningen och nu får vi förtroendet att bli en av de 100 föregångarna. Det är jag väldigt stolt över, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg(S).

Den europeiska satsningen stärker och bygger vidare på de planer och åtgärder som redan är påbörjade för klimatomställningen i Umeå. De stora utmaningarna är identifierade och nu pågår arbetet med att knyta investeringsplaner till dem.

Involverar många

För Umeås del handlar det till exempel om mer hållbart resande, cirkulärt och energieffektivt byggande, mindre plast i avfall som går till förbränning och hållbara transporter, där elektrifiering är en viktigt del. Processen involverar både medborgare, företag, akademi och andra offentliga organisationer.

– Jag vill riktiga ett stort tack till alla aktörer och medborgare i Umeå som dagligen driver på för att vi ska kunna minska vårt klimatavtryck och skapa ett än mer hållbart Umeå. Det är när vi alla hjälps åt och drar åt samma håll som vi verkligen kan lyckas i omställningen, från företag, kommun och region, till föreningar och civilsamhället. Och det är tack vare deras goda arbete som vi nu får den här möjligheten, säger Janet Ågren (S), ordförande i planeringsutskottet.

Utökat stöd

För de utvalda städerna finns goda möjligheter att delta i stora pilotprojekt och söka ytterligare finansiering för klimatåtgärder. Städerna får också skräddarsydd rådgivning och nya möjligheter till nätverkande, erfarenhetsutbyte och stöd för att för att engagera medborgare i omställningen.

Fakta

EU:s 100 klimatneutrala städer 2030

75 procent av medborgarna i EU bor i städer. Globalt använder städerna över 65 procent av världens energi, vilket står för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser.

EU-kommissionens mission

100 klimatneutrala städer till 2030 är en av EU:s fem stora missioner. Missioner används för att skapa konkreta lösningar och kraftsamla kring några av vår tids största utmaningar.

Missionen har en inledande budget på 360 miljoner Euro, men kommissionen kommer arbeta för att tillföra ytterligare medel till satsningen.

Övriga svenska städer i satsningen:

  • Gävle
  • Göteborg
  • Helsingborg
  • Lund
  • Malmö
  • Stockholm
  • Umeå
Karta med en lista över vilka städer som EU-kommissionen har valt ut i de olika ländernaFörstora bilden

Sju av städerna kommer från Sverige

Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Umeå är delaktigt i Viable Cities arbete på flera olika sätt, bland annat genom Klimatkontrakt 2030.

Klimatkontrakt 2030

Klimatkontrakt 2030 är ett avtal mellan kommuner, myndigheter och Viable Cities där alla parter tar på sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen. Umeå är en av kommunerna som har skrivit under ett kontrakt.

Sidan publicerades