En man med cykel och en kvinna samtalar i gång- och cykeltunnel med texten LEV på tunnelväggen.

Stationstunneln i Umeå - en plats som har planerats och utformats med ett jämställdhetsperspektiv.

Umeå intresserar städer i Europa, Chile och Japan

Utbytet med Kamakura i Japan fortsätter när en ny delegation besöker Umeå nästa vecka. I ett annat, helt nytt EU-utbyte, är det representanter från staden Punta Arenas i Chile som besöker Umeå nyfikna på Umeås arbete med frågor kring hållbarhet. I juni står Umeå värd för en stor internationell konferens med fokus på jämställdhet i europeiska städer. Det internationella intresset för Umeå fortsätter vara stort och starkt.

Kontakterna mellan städer i EU och i övriga världen blir allt fler, så när Umeå deltar i utbyten via EU:s IURC-program Länk till annan webbplats. ger det resultat. Det fortsatta utbytet med Kamakura i Japan är ett sådant resultat.

Grundaren av Kamacon i Japan på Umecom Live Session

Det var bland annat efter en tidigare studieresa till Kamakura som Umeås medborgarverkstad Umecom Länk till annan webbplats. startade. När nu en ny delegation från kommunen Kamakura besöker Umeå 16-17 maj kommer även representanter från organisationen Kamakon, däribland grundaren Kikuo Honda, till Umeå. Kamakon är förlagan till Umecom och Kikuo Honda kommer vara med och hålla i nästa Umecom Live Session tisdag 17 maj.

Punta Arenas

Det andra och nya utbytet, med Punta Arenas, Chiles sydligaste stad som ligger i Eldslandet, är också sprunget ur EU-utbyte IURC. Från Punta Arenas kommun kommer tre personer tillsammans med en samordnare från IURC-programmet. Delegationen är bland annat intresserade av frågor kring hållbar utveckling, klimatneutralitet, mobilitet och jämställdhet.

Jämställdhet och hållbar stadsutveckling i europeiska städer

När Umeå står värd för den internationella konferensen Gendered Landscape of European Cities 9-10 juni är det mot bakgrund av att Umeås metod Gendered Landscape, det könade landskapet, av EU-kommissionens program för hållbar stadsutveckling är utsedd till ett så kallat ”good practice”. Umeå beskrivs som ledande i Europa när det handlar om sättet att ta sig an jämställdhetsfrågor, särskilt i relation till hållbarhet. Under konferensen behandlas bland annat frågor om makt och kön i relation till klimatförändringar, stadsplanering, innovationer och social utveckling. Journalisten och författaren Katrine Marçal är moderator under konferensen, som gästas av en rad namnkunniga internationella experter inom bland annat genusforskning, arkitektur och stadsplanering.

Mer information

Om Umecom Live Session 17 maj och hur du bokar din biljett på umecom.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Gendered Landscape of European Cities 9-10 juni på umea.se/jamstalldhet Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Annika Dalén (för utbytet med Punta Arenas)
Utvecklingsstrateg
Samhällsbyggnadsförvaltningen
annika.dalén@umea.se

Ida Hillebjörk (för frågor om Umecom)
Projektledare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
ida.hillebjork@umea.se

Linda Gustafsson (för frågor om GenderedLandscape och konferensen 9-10 juni)
Jämställdhetsstrateg
Samhällsbyggnadsförvaltningen
linda.gustafsson@umea.se

Annika Myrén (för frågor om Umeås klimatarbete)
Utvecklingsstrateg
Samhällsbyggnadsförvaltningen
annika.myren@umea.se

Sidan publicerades