Umeå kommun medverkar i konferens för en grön och rättvis klimatomställning

Vi träffade Annika Dalén, utvecklingsstrateg hos Umeå kommun, som kommer att medverka i konferensen EU cities acting for just transitions and climate adaptation i Sevilla 27–28 april. Här kan du läsa en intervju med Annika.

Vad handlar konferensen om?

Konferensen arrangeras av UIA (Urban Innovative Actions) som är ett EU-initiativ för att finansiera städer i Europa som vill testa oprövade lösningar för att adressera utmaningar städer står för. Så man kan säga att de ger städer möjlighet att testa och pilota innovationer och nya lösningar som de kanske inte har möjlighet att implementera inom ramen för ordinarie budget.

Den här konferensen i Sevilla heter EU cities acting for just transitions and climate adaptation. Den har fokus på att lyfta diskussioner kring hur EU-städer kan bidra till en grön och rättvis omställning, och också visa upp konkreta erfarenheter och exempel från städer, för ett kunskapsutbyte.

Varför deltar Umeå kommun?

Umeå kommun fick en inbjudan att delta i en av panelerna på konferensen och det tackade vi ja till eftersom vi tycker att UIA är ett mycket intressant initiativ, även om vi hittills inte deltagit i något UIA-finansierat projekt. I Umeå finns en vilja att testa nya lösningar, satsa på innovation, och vara i framkant när det gäller omställning och både social och miljömässig hållbarhet. Det är inte något vi kan göra helt själva utan vi behöver både samarbeta med andra och lära oss av andra.

Vad ska du tala om?

Jag ska prata på en panel som heter Making cities affordable to all. The social risks of green transition, där tre städer kommer att prata om olika perspektiv: Getafe (Spanien) kommer att prata energieffektivitet, Ghent (Belgien) kommer att prata om housing och jag kommer att prata om hållbar mobilitet och jämställdhet. Varje stad presenterar i 10 minuter, sedan följer en paneldiskussion där även organisationen Covenant of Mayors Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Özgür Öner, Director of the EU Representation at the German Federation of Real Estate and Housing Associations (GdW) deltar. Jag kommer att lyfta exempel som LEV-tunneln, Östra Station Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., planerna för Tomtebo Strand Öppnas i nytt fönster. och lite annat.

Vart hoppas vi detta ska leda till?

Nya lärdomar, nya kontakter, möjligheter att hitta samverkan med andra städer och kanske söka finansiering för nya innovativa lösningar på gemensamma utmaningar.

Annika Dalén.

Annika Dalén

Lycka till med din föreläsning och paneldiskussionen,
och så hoppas vi att du får med dig massor med nyttiga
idéer och exempel hem till Umeå igen!

Tack! Det ska bli roligt och lärorikt!

Sidan publicerades