Konsumtion

Hur påverkar invånarnas konsumtion klimatet?

Som en av de första kommunerna i Sverige har Umeå undersökt och beräknat klimatpåverkan av invånarnas konsumtion. Resultatet ger en lokal bild av klimatavtrycket och värdefull kunskap för kommunens beslutsfattare i arbetet med att underlätta för Umeåborna att leva mer hållbart.

Vi ville veta mer om Umeåbons konsumtionsvanor och klimatpåverkan från dem. I klimatorienteringen kollade vi vad som orsakar de största utsläppen och hur olika delar av Umeå skiljer sig åt.

Läs mer om vad vi gjorde och hur vi gjorde det på klimatorienteringens webb! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genom delning arbetar vi för hållbarhet i alla dimensioner

Sharing City Umeå är ett nationellt program för delande städer som löper från augusti 2017 till september 2021 och bidrar till Umeås utveckling genom att testa nya lösningar och samarbeten.

Delningsekonomins möjligheter och risker ska testas och utvärderas. Delningstjänsterna ska förhoppningsvis bidra till en minskad energi- och klimatpåverkan och en hållbar utveckling men också till att främja en social hållbar utveckling i staden. Sharing City Umeå har ett särskilt fokus på jämställdhet och integration och programmet genomförs i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut.

En av fyra innovativa städer

Umeå är idag en av fyra innovativa städer inom det nationella programmet Sharing Cities Sweden. De övriga städerna är Göteborg, Malmö och Stockholm. Sharing Cities Sweden är en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Barnteckningar visar vägen till hållbarhet

Skolbarn från Ersdungsskola och förskolan Gitarren har hjälpt Sharing City Umeå med fina miljöteckningar till Hållbarhetsvagnen. Det är kommunens nygamla mobila eventyta som används av bland annat Sharing City Umeå. Vagnen invigdes storstilat av Maja Westling, vice ordförande i Miljö-och hälsoskyddsnämnden i samband med Cykelvänner på Cykelstället som genomfördes tillsammans med Vän i Umeå sommaren 2019.

Nätverket av restauranger i Umeå som vill skapa en mer hållbar restaurangnäring

För att stärka Umeås restauranger i sitt arbete med hållbarhet och miljö driver kommunen Nätverket Mat & Klimat i norr där krögarna kan dela erfarenheter med varandra och lära sig mer om hållbar mat.

Restauranger som är med i Nätverket Mat & Klimat i norr:

 • Axlagården
 • Bastard Burgers
 • Gotthards Krog
 • Hedlundaskolan
 • Kummin Restaurang & Catering
 • Lottas Krog och Pub
 • Rex Brasserie
 • Roots
 • Rost Mat & Kaffe
 • Storsjöskolan
 • Tapar Bar Deli
 • Tonka Bistro Café
 • Umeå Folkets Hus
 • Wild River
 • Zillers – Brasserie & Bar

Restaurangerna får möjlighet att dela erfarenheter med varandra och fördjupa sig i olika ämnen, till exempel ekosystemtjänster, matens klimat- och miljöpåverkan, miljömärkning, energieffektivisering, menyplanering och minskad vattenanvändning.

Nätverket präglas av öppenhet och transparens där restaurangerna kan lära av varandra och dela resultatet med sina gäster och andra som är intresserade.

Märke för Nätverket Mat & Klimat i norr. Orange cirkel med namnet på nätverket i svart samt illustrationer av en visp, en kniv och veteax..

Nätverkets märke

Det här märket kommer du säkert att se mer av på restaurangerna som är med i nätverket!

Nätverket är en del av Umeå kommuns klimatarbete och har finansierats av klimatprojekten Den koldioxidsnåla platsen och Coacher för energi och klimat.

Kokboken Mat & Klimat – ny upplaga

Tillsammans med restaurangerna i nätverket har vi skapat en bok med fakta om matens klimatpåverkan och vegetariska recept från några av nätverkets medlemmar.

Med kokboken vill vi belysa de hållbarhetsutmaningar som finns kopplade till vår matkonsumtion och hur du som konsument kan tänka för att göra fler medvetna val.

I kokboken delar även några av Umeås restauranger med sig av sina bästa vegetariska recept och tips till hur en enkelt kan minska matsvinnet.

I den nytryckta upplagan har fler restauranger anslutit sig till nätverket och medverkar i kokboken. Och så finns nu kokboken på engelska!

Den nytryckta kokboken från Nätverket Mat & Klimat i norr i köksmiljö.

Vill du läsa boken?
En bok om hållbarhet ska givetvis även spridas hållbart. Därför finns boken att låna via kommunens bibliotek. Den finns också att ladda ner här.

Märta Streijffert
Projektsamordnare, Den koldioxidsnåla platsen
090-16 66 73
070-590 01 82
marta.streijffert@umea.se

Logotyper för de som står bakom satsningen: Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå Energi och Upab.
Sidan publicerades