Vintercyklister i Umeå centrum.

Tidigare satsningar

Tillsammans gör vi mycket i vår strävan mot ett mer hållbart Umeå. Här hittar du information om tidigare genomförda satsningar inom hållbarhetsområdet.

Vilka vilda djur finns i din omgivning? I vårt forskningsprojekt tog vi reda på det tillsammans.

Har du någonsin undrat vilka vilda djur som bor i din omgivning? Det kunde deltagare ta reda på tillsammans med oss på SLU i medborgarforskningsprojektet Träffa dina vilda grannar som pågick hösten 2019 till hösten 2020.

Alla deltagare fick låna en viltkamera att sätta upp på sin gård. Sommaren 2020 fanns också möjlighet att låna en fladdermusdetektor och ge sig ut på nattlig upptäcktsfärd efter fladdermöss.

Just nu finns ingen möjlighet att delta i projektet, men du kan läsa mer om projektets aktiviteter på www.slu.se/vildagrannar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Där hittar du nyheter om fladdermusjägare och detektiver såväl som medborgarforskning.

Umeå ansökte om och nominerades till utmärkelsen "Europas miljöhuvudstad" 2014, 2015 och 2016. Alla tre år rankades Umeå högt bland de ansökande städerna och var i final alla åren. Förutom ökad synlighet och debatt kring miljöfrågor gav kandidaturen en lärorik översyn av Umeås arbete genomförd av internationella miljöexperter.

Mer än två tredjedelar av européerna bor i städer. Många miljömässiga utmaningar som vårt samhälle står inför finns i urbana områden. ”European Green Capital” är ett initiativ för att erkänna städers ansträngningar att åstadkomma hållbar tillväxt, att uppmuntra städerna att vidta ytterligare åtgärder, och att främja utbyte av bästa praxis mellan europeiska städer. Förutom att inspirera andra städer, stärker den vinnande staden sin miljöprofil och förbättrar stadens anseende och attraktionskraft som en destination för folk att besöka, arbeta och leva i.

TIDIGARE MILJÖHUVUDSTÄDER

Sju europeiska städer ansökte om titeln Europas miljöhuvudstad 2018, då också Umeå ansökte En oberoende panel av experter bedömde städernas miljöarbete inom tolv olika områden. Umeå sig placerade sig högst på rankingen när det gällde buller, energi samt miljöinnovation och hållbar sysselsättning. Utifrån den bedömningen blev Umeå en av tre städer som gick vidare till final. I finalen fick en delegation från Umeå bland annat presentera stadens vision och förmåga att fungera som en förebild för andra städer. Gruppen fick också svara på frågor om miljön och miljöarbetet i Umeå. Nederländska Nijmegen tog hem utmärkelsen och prisades bland annat för sin cykelinfrastruktur och sin avfallshantering.

Utnämningen till ”European Green Capital” startade 2019. Stockholm vann första titeln, följt av Hamburg i 2011, Vitoria-Gasteiz 2012, Nantes 2013, Köpenhamn 2014 och Bristol 2015. Ljubljana var miljöhuvudstad 2016, 2017 var det Essens tur och 2018 alltså Nijmegen. Sedan dess har Oslo, Lissabon och Lahti vunnit titeln.

Viktigt nätverk för erfarenhetsutbyte

Umeå satsar på att utveckla partnerskap och samverkan, såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt. Miljöhuvudstadsnätverket är ett strategiskt viktigt nätverk med många långsiktiga fördelar. Här vi kan dela med oss av och få erfarenheter om hur vi hanterar våra gemensamma utmaningar från andra framstående miljöstäder i Europa.

Nya Vasaplan.

Vasaplan har byggts om till en modern bussterminal med ökad kapacitet så att fler kan resa mer hållbart genom att åka buss.

När människor och verksamheter flyttar hit till Umeå så behöver vi se till att staden räcker till för alla. Därför skapar vi bättre möjligheter för människor att åka buss, ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet för bland annat funktionshindrade. När ombyggnaden av Vasaplan nu är klar har Umeå en modern terminal för bussar med ökad kapacitet.

Ombyggnaden innebär också att vi jobbar med att skapa hållbara och effektiva lösningar för el, vatten, värme och avlopp under markytan. Under 2018 stod nya Vasaplan att klar!

Har du frågor om projektet?

Kontakta Umeå kommun via mejl: umea.kommun@umea.se

Allt fler intresserar sig för och köper elbilar. I november 2017 arrangerades en informationsträff om laddplatser som ska göra bostadsrättsföreningar och fastighetsägare bättre rustade för en växande efterfrågan.

Till träffen i Umeå kom cirka 70 företrädare för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare för att få veta mer om hur det går till att ordna ordna laddplats för elfordon till sin fastighet.

På träffen fick deltagarna lära sig mer om:

 • Laddplatser till flerbostadshus: Laddutrustning och placering. Hur kraftfull behöver laddstationen vara? Vad kostar en laddstation? Vem betalar för laddstationen? Vem betalar för strömmen? Hur mycket el använder en elbil? Hur kan man ta betalt för laddning?
 • Hur elfordon fungerar: Vilka modeller finns, laddtider, kostnad för laddning, räckvidd i kallt klimat, batteriets och bilens miljöpåverkan.
 • Trender i omvärlden: Vilka länder satsar på elbilar och laddinfrastruktur? Vilket stöd finns för att bygga egen laddstation? Hur ser laddinfrastrukturen i Umeå , Skellefteå och resten av landet ut?

Föreläsare

Mazdak Haghanipour, sakkunnig elfordon och laddinfrastruktur på Power Circle.

Föreläsningarna ägde rum i Umeå 8 november och i Skellefteå 9 november.

Träffen finansieras av projekten "Stolpe in för Stad och Land" och "Den koldioxidsnåla platsen" i samverkan med Länsstyrelsen i Västerbotten.

Kontakt

Johan Lagrelius
Delprojektledare, BioFuel Region
070-345 25 56
johan.lagrelius@biofuelregion.se

Johan Sandström
Energi- och klimatstrateg, Umeå kommun
070-254 45 78
johan.sandstrom@umea.se

Jenny Nordén
Klimathandläggare, Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 43 86
jenny.norden@lansstyrelsen.se

On 15-16 november 2017 cities, companies, NGOs, national agencies and international researchers and expertise gathered for two days of inspiration, learning, sharing and discussion on how different stakeholders can promote sustainable lifestyles. [Fixa alla länkar går till GreenUmeå]

Presentations

Download the presentations here

Watch the lectures and panel discussions!

For those of you that for some reason couldn't make it to Umeå. Watch the sessions from White Box here:

Please note that not all sessions at the conference was organised in English. Some sessions where held wholly or partly in Swedish or Scandinavian.

Filmed lectures and discussions

Programme , 190.9 kB, öppnas i nytt fönster., pdf

Arranger

The Swedish National Laboratory on Sustainable lifestyles is part of the Swedish implementation of 10YFP, the United Nations 10 year framework programme on sustainable consumption and production, and is arranged by:

 • City of Umeå,
 • The Swedish Environmental protection agency
 • Umeå University
 • with support from European Regional Development Fund.

Any questions?

Please contact us!

Anna Gemzell, Project Manager
City of Umeå
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

CIVITAS Forum 2018

CIVITAS logotyp tillsammans med Umeå kommuns för CIVITAS Forum 2018, konferens i Umeå

Umeå stod värd för CIVITAS Forum 2018. CIVITAS är ett europeiskt nätverk med mer än 300 städer som arbetar för hållbar mobilitet i städer. 482 politiker, transportexperter, forskare och frivilligorganisationer möttes vid Europas främsta konferens om hållbar mobilitet.

Umeå stod värd för den 16: e upplagan av CIVITAS Forum. Under 19–21 september 2018 samlades 482 EU- och stadspolitiker, stadstransportexperter, forskare, industri och organisationer på Umeå Folkets hus för att diskutera de viktigaste frågorna inom hållbar mobilitet i städerna och ta del av de senaste lösningarna för renare och bättre transporter i Europa.

Deltagarna deltog i interaktiva workshops och sessioner om de mest aktuella frågorna rörande mobilitet, gjorde intressanta studiebesök och minglade med de mest kreativa idésprutorna i Europa.

Utvärdering

Här hittar du utvärderingen efter konferensen. , 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Elisabeth LInd
Projektledare
070-242 81 42
elisabeth.lind@umea.se

Linda Calmarsson
Projektsamordnare
070-552 00 31
linda.calmarsson@umea.se

Länkar

civits.eu/forum2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kampanjen Bryt upp handlar om att få fler att cykla utan pekpinnar.Sommaren 2018 genomfördes cykelkampanjen Bryt upp med en kampanjfilm som skildrade lokala cyklister i vardagliga situationer och Umeåartisten Nathalie "Cleo" Missaoui som inläsare av dikten I rörelse av Karin Boye.Istället för att framhålla argument som hälsa, miljö och ekonomi har vi satsat på att fånga den genuina frihetskänslan som många känner i sin relation till cykling.Fina resultatNu är kampanjen avslutad och vinnarna i tävlingen korade. Och vår kampanjmätning visar att kampanjen har haft effekt. Hela 54 procent av de tillfrågade svarade att kampanjen lockade till att cykla. Bland män var motsvarande siffra 61 procent.

Kolla in kampanjen och ta del av fler kampanjresultat: www.umea.se/brytupp Länk till annan webbplats.

Kontakt

John Bylund
Trafikplanerare
090-16 53 76
john.bylund@umea.e

Jennie Vennberg
Kommunikatör
090-16 66 72
jennie.vennberg@umea.se

Anna Gemzell
Projektledare
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Länkar

www.umea.se/brytupp Länk till annan webbplats.

www.umea.se/cykel Länk till annan webbplats.

Som en av de första kommunerna i Sverige har Umeå undersökt invånarnas konsumtion och hur den påverkar klimatet.

Syftet är att få en bättre bild av nuläget och en möjlighet att följa utvecklingen i Umeå över tid.
Olika livsstilars påverkan på klimatet lyfts allt oftare i klimatdebatten.

För att få en bättre kunskap om läget i Umeå genomförde klimatprojektet Den koldioxidsnåla platsen under våren 2018 en undersökning av konsumtionsvanorna i Umeå. Svaren i undersökningen har sedan legat till grund för en beräkning av de klimatutsläpp konsumtionen orsakar.

Beräkningarna har gjorts av Stockholm Environment Institute (SEI). I sin rapport har SEI identifierat ett antal fokusområden med höga utsläpp där åtgärder kan göra stor skillnad.

– En förändrad konsumtion på de här områdena skulle minska Umeåbornas klimatavtryck kraftigt. Kommunen har visserligen begränsad rådighet att direkt påverka en stor del av hushållens konsumtion, men kommunen har en viktig roll i att skapa bättre förutsättningar för hushållen att konsumera mer hållbart, säger Katarina Axelsson, forskare vid Stockholm Environment Institute.

Kontakt

Anna Gemzell
Projektledare, Den koldioxidsnåla platsen
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Ebba Sundström
Ansvarig för konsumtionvaneundersökningen och klimatberäkningen
090-16 49 65
ebba.sundstrom@umea.se

Sjätteklassare blir energiexperter med ett nytt utbildningspaket

Som en del i Umeå kommuns klimatarbete har klimatprojektet Den koldioxidsnåla platsen testat ett pedagogiskt paket som ska hjälpa skolans lärare att undervisa om energi och åtgärder för att minska elanvändningen. Testet genomfördes tillsammans med en sjätteklass på Sjöfruskolan och kommunens Naturskolan.

Paktetet består av flera delar:

 • Material för NO-undervisning som innehåller dels bilder att visa för eleverna, dels handledning för lärarna.
 • Studiebesök till ett vindkraftverk och Dåva kraftvärmeverk i samarbete med Umeå energi.
 • Energirundvandring i skolans lokaler för att få bättre förståelse för närmiljön
 • Övning med uppdrag att stoppa energitjuvar, ett koncept framtaget av Naturskyddsföreningen.
 • Återkommande mätningar av elanvändningen i klassrummen som kvitto på om klassen kan göra skillnad med förändringar som de genomför.
 • Möjlighet för klassen att redovisa sina slutsatser och resultat för Umeå kommuns tekniska nämnd.

Naturskolan har sammanställt erfarenheterna från försöket i en rapport och handledning:

Lärande för hållbar utveckling - Tema Energi , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Torgny Forss
Energi- och klimatrådgivare, Umeå kommun
090-16 17 13
torgny.forss@umea.se

Länkar

Om energi i skolan

Om klimatprojektet Den koldioxidsnåla platsen

Umeå kommun bjöd under 2018 in bostadsrättsföreningar i Umeå till en serie seminarier för att höja kunskapen och inspirera föreningarna att underlätta för ett hållbart liv i Umeå.

Vilken bostadsrättsförening vill vi leva i om 20 år? Hållbarhet är inte bara bra för miljön, det är också ekonomiskt smart och gör föreningen attraktiv för en växande grupp miljömedvetna Umeåbor.

Seminarieserie

Som en del i Umeå kommuns klimatarbete har vi under 2018 bjudit in till en serie seminarier om hur Umeås bostadsrättsföreningar kan göra det enklare att leva mer hållbart.

På träffarna avhandlades bland annat solceller, uppvärmning och bilpooler, men också sådant som man kanske inte alltid tänker att en bostadsrättsförening kan påverka, till exempel matsvinn, pryldelning och hur en förening kan underlätta för hållbart resande.

Umeå kommun satsar för klimatet

Träffarna är en del av Umeå kommuns klimatarbete och genomförs i klimatprojektet Den koldioxidsnåla platsen i samarbete med Umeå universitet och med ekonomiskt stöd från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Den koldioxidsnåla platsen är ett klimatprojekt som ska göra det enklare för Umeås invånare att göra hållbara val i vardagen och minska sin klimatpåverkan från resor, boende och konsumtion.

Läs mer om Den koldioxidsnåla platsen

Kontakt

Torgny Forss
Energi- och klimatrådgivare, Umeå kommun
090-16 17 13
torgny.forss@umea.se

Länkar

Koldioxidsnåla platsen

För att hantera klimatutmaningen är en ökad andel hållbart resande en avgörande faktor, där kollektivtrafiken spelar en viktig roll. Fler turer med kollektivtrafiken skapar bättre förutsättningar för en växande andel hållbara resor, samtidigt som det finns en risk för att utsattheten för exempelvis vägtrafikbuller ökar. Övergången till elbussar längs Umeås stomlinjer – den lokala kollektivtrafikens mest trafikerade stråk – har därför lyfts som en av flera åtgärder i Umeå kommuns åtgärdsprogram mot buller, såväl som åtgärdsprogrammet för renare luft. Detta visar på hur elektrifieringen av fordonsflottan, tillsammans med övrig utveckling inom resor och hållbara transporter, har potential att medverka till lösningen av dagens och morgondagens utmaningar i stadens trafiksystem.

Resultat efter tidigare utredning

En utredning år 2002 om möjlig linjedragning för kollektivtrafiken Öst på stan visade på fördelar med att flytta över kollektivtrafiken till en ny sträckning. Fördelarna var bland annat förbättrad trafiksäkerhet och minskad trängsel längs Kungsgatan där bussarna och ett stort antal cyklister samsades på en begränsad yta. Beslut togs att ändra till den nya sträckningen, ombyggnad av gator genomfördes och i slutet av 2004 började kollektivtrafiken trafikera den nya sträckningen. Boende utmed den nya sträckningen upplevde bullerstörningar av den ökade trafiken och framförde klagomål, vilket medförde att Nämnden för samhällsbetalda resor 2005-04-15 beslöt att nattrafiken kl. 22-06 skulle fortsätta gå längs den tidigare sträckningen. Följden är att bussarna sedan 2005 har haft två olika linjedragningar genom Öst på stan, en dagtid via Fabriksgatan och en nattetid via Kungsgatan. Det har funnits en ambition att bussarna ska ha samma linjedragning hela dygnet för att underlätta och skapa en tydlighet för resenärerna samt för att kunna ordna en bra trafiklösning för cyklister längs Kungsgatan, Öst på stan.

Fossilfri fordonsflotta 2030

Genom att kommunen har tagit beslut om en fossilfri fordonsflotta till år 2030 har ett flertal elbussar upphandlats och från och med senhösten 2019 trafikerar 34 elbussar stomlinjerna 1, 8, 9 och flygbussen. Då elbussar är tystare än dieselbussar har frågan initierats om de är tillräckligt tysta för att tillåta en överflyttning av samtliga bussar till ordinarie linjesträckning. Tyréns AB har av Umeå kommun fått i uppdrag att göra en trafikbullerutredning som gäller längs gator med buss i linjetrafik Öst på stan i Umeå. Mätningar av bullernivåer från passerande bussar har utförts vid två fastigheter, där dieselbussar och elbussar har mätts upp separat för att se skillnaden på dessa. Resultatet från mätningarna används sedan i bullerberäkningarna för alla fastigheter längs sträckan. Preliminära resultat antyder att:

 • De flesta fastigheterna längs sträckan beräknas klara riktvärdet med max fem överskridanden av 45 dBA maximal ljudnivå under natt.
 • Om enbart elbussar kör under natt beräknas inte riktvärdet 45 dBA maximal ljudnivå inomhus överskridas, om inte fastigheten har sämre ljudisolering mot trafikbuller.
 • Vid fortsatt arbete behöver en fördjupad inventering av fastigheter längs aktuell sträcka göras för att med större säkerhet kunna fastställa utfallet.

En utvändig inventering av fasadernas ljudreduktion mot maximala ljudnivåer har därefter genomförts i syfte att se vilka bostäder som ligger i riskzonen att få maximala ljudnivåer över riktvärdet 45 dBA inomhus under natt om lokalbussarna ska gå samma sträckning under natten som under dagen. Ett antal fastigheter har konstaterats vara av intresse för vidare utredningar. I dessa finns behov av att mer ingående studera:

 • typ av ventiler,
 • planlösning och
 • ingående byggnadsdelar (bland annat fönster och yttervägg).
 • För vissa lär även ljudmätning för att bestämma ljudnivåskillnaden
  ute-inne och/eller mätning av ljudnivå från passerande bussar inomhus under
  natt behöva göras.

Utredningarna kan läsas i sin helhet här:

Elbussar och buller - möjliga synergier i ett stadsbyggnadsperspektiv , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Inventering av ljudnivåskillnad och kartläggning av fastigheter , 443.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Emil Sandström
Koordinator och samhällsplanerare, Umeå kommun
090-16 12 52
emil.sandstrom@umea.se

Går det att leva i Umeå utan bil? Ett försök genomfördes då tio hushåll fick testa att ställa bilen under tre månader.

Försöket pågick från 15 september till 15 december och intresset för satsningen var stort. 170 hushåll ansökte och både starten och avslutningen på försöket har fått mycket uppmärksamhet i lokalmedia.

Hushållen fick busskort och tillgång till både lådcykelpool och bilpool. Syftet var att dels att ta reda på vilka hinder och möjligheter som finns för att vidareutveckla kombinerad mobilitet som tjänst, dels att uppmuntra testgruppen till ett bestående förändrat beteende. Slutrapporten var klar i maj 2019.

Läs mer om försöket: www.umea.se/bilfri Länk till annan webbplats.

Umeå kommun satsar för klimatet

Bilfri-satsningen är en del av Umeå kommuns klimatarbete som sker i samarbete med Umeå universitet och med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Upab och Umeå energi.

Kontakt

Anna Gemzell
Projektledare, Umeå kommun
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Länkar

Mer om bilfritt resande

Projektet bygger laddinfrastruktur från Kiruna i norr till Vännäs i söder. Målet är att utveckla en väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur för laddfordon i norra Sverige.

Med en förbättrad laddinfrastruktur skapas förutsättningar för att resa med elbil i hela norra Sverige. Ökad tillgänglighet och valfrihet för privatbilister och företagare att köra fordon på förnybar el skapar goda förutsättningar för att minska deras koldioxidutsläpp från transporter.

Genom att dela med sig av erfarenheter av hur det är att köra elbil i områden med särskilda utmaningar minskas trösklarna för omställning till elbilar som alternativ till fossildrivna fordon. Detta bidrar till omställningen till en fossilfri fordonsflotta i hela norra Sverige, även i glesbygd.

Snabbfakta om projektet

 • Tidsperiod: 2016-05-02 – 2019-09-01
 • Bygger totalt 2 bussladdare, 5 snabbladdare, 8 normalladdare och 15 semisnabba laddare
 • Budget totalt: 25,1 Mkr, medfinansieras av Klimatklivet och ERUF
 • Samarbetspartners: Coop Norrbotten, Luleå Energi, Nordiska bil, Piteå Energi, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vännäs kommun.

Kontakt

Anna Säfvestad Albinsson
Projektledare
070-615 05 05
anna.albinsson@biofuelregion.se

Länkar

Mer om Stolpe in för Stad och Land Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades