Tillstånd och regler

Festivaler, torghandel och andra arrangemang gör staden mer attraktiv genom livligare handel och ett varierat uteliv. Verksamhet som bedrivs på kommunens mark ska ske med hänsyn till övriga som går och vistas där samt med hänsyn till den befintliga handeln. Beroende på vad du ska göra, krävs ett eller flera olika tillstånd.

Ansökan om att använda offentlig plats

För att använda offentlig plats behöver du tillstånd från polisen. Använd gärna ansökningsformuläret nedan.

Det är Polisen som utfärdar tillstånd enligt Ordningslagen. Umeå kommun är en remissinstans. Besluten tas utifrån Ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifter som gäller för Umeå kommun.

Gör så här

Skapa din ansökan genom att fylla i ansökningsformuläret. I ansökningsformuläret markerar du även önskad yta. Din ansökan skickas därefter automatiskt till Polismyndigheten.

Du bör göra din ansökan i god tid eftersom Polisen tillfrågar flera olika parter innan de tar beslut. Exempel på berörda parter kan vara privata markägare, Gator och parker, Miljö- och hälsoskydd, Räddningstjänsten med flera.

När berörda parter yttrat sig och inga hinder finns, utfärdar Polisen ditt tillstånd och skickar beslutet till dig.

Ansök genom att fylla i ansökningsformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betala markhyra

Efter att beslutet fattats, fakturerar Umeå kommun, Gator och parker kostnaden för markhyran och eventuella skyltsättningskostnader med mera. Läs mer om avgifter för att hyra kommunens mark i menyn.

cirklar som beskriver vilken ordning ansökan ska göras

Så här går till vid en ansökan.

Evenemangs- och tillståndsguider

I evenemangsguiden har vi samlat information och kontaktuppgifter för dig som ska arrangera något. Du kan bland annat läsa om vilka platser som är populära i Umeå och vem du ska vända dig till. I Tillståndsguiden hittar du information om vilka tillstånd som behövs och vilket ansvar du har som arrangör.

Evenemangsguiden

Tillståndsguiden

Sidan publicerades www.umea.se/tillstand