Startsida Umeå kommun

Idéan, pedagogisk utveckling i förskolan

En välkomnande, hållbar och demokratisk mötesplats

Vi är en del av utvecklingsstödet inom område utbildning i Umeå kommun och erbjuder förskolor verksamhetsutveckling både teoretiska och estetiska utbildningar. Vi vänder oss till förskolor och familjedaghem, kommunala och fristående.

Vi arbetar genomgående med den inspiration vi hämtat från Reggio Emilia tillsammans med läroplanen för förskolan. Vi utgår från en människosyn och en syn på lärande som bygger på en övertygelse om att alla människor föds intelligenta och nyfikna med en längtan och vilja att lära och växa, som ger plats för estetiken, sinnena, skapandet, fantasin och förnuftet.

Kontakt:

Monika "Musse" Andersson
enhetschef/pedagogista
070-511 20 59
monika.andersson@umea.se

Benny Dahlberg
pedagogista
090-16 34 42
benny.dahlberg@umea.se

Inger Nordin
ateljérista
090-16 34 21
inger.nordin@umea.se

Kontakt

Idéan
Västtegsskolan
Verkstadsgatan 4
904 32 Umeå

Sidan har granskats 2018-12-12

Sidans kortadress: www.umea.se/idean

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.