Bilden visar Busshållplatsen a Station of Being.

Busshållplatsen a Station of Being, av nederländska Rombout Frieling lab. Finansierad av Umeå Kommun och EU Projektet Ruggedised. Foto: RISE.

En kreativ explosion

När EU satsar på de kulturella och kreativa näringarna är Umeå och det statliga institutet RISE med på bussen.

Ett nytt europeiskt designcenter är på väg att ta form i norra Sverige med epicentrum i Umeå. Samtidigt går de nordliga landskapen i täten när EU sätter design, kultur och kreativitet i spetsen för samhällets utveckling. Som spindeln i nätet för dessa satsningar finns det statliga forskningsinstitutet RISE. Där ansvarar forskaren Marlene Johansson tillsammans med kollegor för samarbetet med EU:s nya projekt New European Bauhaus. Först på programmet står en internationell designkonferens om den hållbara staden och gestaltningen av dess fysiska rum. Konferensen äger rum i Umeå den 3 juni 2021 och är öppen för alla digitalt.

– Det är lite som att man känner: äntligen! För första gången är de kulturella och kreativa näringarna i centrum. New European Bauhaus lanserades i januari och RISE var tidigt med som första svenska partnern i initiativet. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är väldigt tydlig med att det är en rörelse som ska byggas från gräsrötterna. Designer, arkitekter och konstnärer sätts i ledningen för att tillsammans med vetenskap och teknik utveckla ett hållbart sätt att leva och bo, säger Marlene Johansson.

Med en bakgrund som forskare vid Handelshögskolan vid Umeå universitet har hon tidigare varit VD för den akademinära inkubatorn eXpression Umeå och har som föreståndare för tidigare Sliperiet ansvarat för att bygga upp ett innovationshus med bland annat 3D-labb, medielabb och center för textil utveckling vid universitetets konstnärliga campus.

Umeå en stark designstad

– Umeå är en väldigt stark designstad inte minst med tanke på Konstnärligt campus med konst-, design- och arkitekthögskolan. Designhögskolan har de senaste åren rankats som världsledande inom design och deras studenter har vunnit otaliga internationella priser. Vi har ett stort kapital också internationellt kring de här frågorna, säger Marlene Johansson.

Förutom samarbetet med New European Bauhaus arbetar hon med ett nytt europeiskt kompetens- och excellenscentrum för design i norra Sverige. Även det ingår i en större europeisk satsning på kunskaps- och innovationsinitiativ, så kallade KIC:s (Knowledge Innovation Community), vilka tidigare endast berört branscher som råvaror, digitalisering och bioteknik.

Bilden visar Marlene Johansson, Malin Johansson och Ambra Trotto.

Marlene Johansson, Malin Johansson och Ambra Trotto tillhör kärntruppen i det kompetens och excellenscentrum som växer fram i Umeå. Foto: RISE.

– På EU-nivå ser man att de kulturella och kreativa näringarna kommer att ha stor betydelse för återuppbyggnaden av Europa efter pandemin. Samtidigt ses satsningen som ett sätt att säkerställa demokrati, tillit och vår yttrandefrihet som individer när hårdare politiska vindar blåser, säger Marlene Johansson och pekar på att sektorn även visar vägen framåt som mer jämställd än traditionella industrier.

På RISE samarbetar hon med en mängd aktörer, från regioner till enskilda konsthantverkare och institutioner som Västerbottensmuseet och Designhögskolan i Umeå.

– Vi är ett stort ekosystem som hänger ihop, och det är utifrån det som designcentret ska växa fram. Bland annat arbetar vi med ett norrländskt nätverk av inkubatorer och stödstrukturer för kreatörer och företag som vi kallar Nordic Hoods. Där ingår alla från Piteå Science Park till High Coast Creatives i Örnsköldsvik, säger Marlene Johansson.

En ovanligt prisad busshållplats

Ett projekt som RISE drivit inom hållbar stadsutveckling och mobilitet är den nya hållplatsen ”A station of Being” i Umeå, som ritad av nederländska Rombout Frieling lab har utformats i trä med ljud och ljus för att få fler att välja bussen också i ett arktiskt klimat.

– Projektet utgick från transformerande metoder och design för inkludering och har vunnit pris i välrenommerade internationella designtävlingar, säger Marlene Johansson.

Explosiv utveckling i norra Sverige

Att regionen befinner sig i explosiv tillväxt gör samarbetet med New European Bauhaus än mer angeläget.

– I norra Sverige sker en stor utveckling inom industrin, till exempel med batterifabriken Northvolt och inom skogs- och gruvnäringen. De två rörelserna måste gå hand i hand, råvarorna och den industriella expansionen och skapandet av attraktiva, välmående och hållbara livsrum både i städer och på landsbygden, säger Marlene Johansson.

Hon berättar att namnet på EU-satsningen mötts av viss kritik inom designvärlden som ifrågasatt anspelningen på 1920-talets legendariska tyska Bauhausskola som banade väg för modernismen. När framtidens progressiva städer ska formas lär det bli genom andra idéer och uttryck än den då nydanande funktionalismen.

– Jag tror att vad man varit ute efter är känslan av renässans, att en grön omställning måste till. Där spelar de kreativa näringarna en avgörande roll för medborgares välbefinnande och sammanhållning. De formar mycket av våra värderingar som människor. För att vilja besöka eller bo på en plats så vill vi kunna ta del av kultur och museer och uppleva en plats som är vacker och intressant. Den hållbara staden handlar lika mycket om arkitektur, design, estetik och andra konstnärliga värden. Det är häpnadsväckande och otroligt positivt att den satsningen nu görs så tydligt från europeisk nivå. Där ska vi i Sverige kliva fram och visa att vi verkligen vill vara med, säger Marlene Johansson.

Text: Carolina Söderholm

Artikeln publicerades ursprungligen i Form Magazine, 3, 2021.

Sidan publicerades