Drönarbild i solnedgång som visar älven, Rådhusparken, Stora hotellet och Väven.

Fortsatta investeringar bär genom krisen

Tät dialog med företagen, kreativitet och fortsatta investeringar är viktiga ingredienser för att skapa ekonomisk uthållighet i den rådande krisen. Det var ett av budskapen när representanter för näringslivet i Umeå träffade kommunalråden vid ett extra företagarråd.

– Läget är fortsatt allvarligt för näringslivet och vi behöver träffas regelbundet för att få en aktuell bild av situationen och respons på genomförda insatser. Vi kan konstatera att företagsakuten, som Umeå var först med i landet att initiera, har varit väldigt uppskattad och efterfrågad bland företagen och därför förlänger vi satsningen tillsammans med Företagarna fram till sommaren, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Insatser som gör skillnad

Företagsakuten som organisationen Företagarna startade tillsammans med Umeå kommun i mitten av mars har hittills hjälpt cirka 130 företag att få svar på sina frågor kopplade till coronakrisen. Initialt handlade frågorna om möjligheter att hantera brist likvida medel, samt möjligheter att permittera och säga upp personal. Nu har frågorna svängt mer mot hur företagen ska ställa om och utveckla sina affärsmodeller för att möta krisen. Restauranger, hotell och transportnäringarna drabbades hårt i början av krisen. Krisen sliter hårt på de flesta företag, vilket är skälet till att Umeå kommun fortsätter sitt engagemang i företagsakuten.

Kommunens företagslots och lotsakuten har också varit välbesökta verksamheter under de senaste veckorna. Där handlar frågorna mer om möjligheter till hyressubventioner, olika uppskov, att påskynda beslut om tillstånd, uppdelning av upphandlingar, med mera.

Blickar också bortom krisen

Utöver den här typen av stödåtgärder genomförs också just nu ett arbete tillsammans med företagarna för att utreda hur man tillsammans kan skapa förutsättningar för att bygga den innovativa och hållbara staden.

Klart är dock att det blir ett besvärligt år för kommunen på grund av minskade skatteintäkter. Det påverkar möjligheterna att investera i välfärd som skola, vård och omsorg. Även delar av kommunföretagen har en tuff situation vad gäller intäkter, vilket ytterligare kommer att påverka kommunens ekonomi.

Investeringar håller hjulen rullande

På plussidan anser Hans Lindberg dock att Umeå kommun har viss stabilitet jämfört med många andra kommuner genom de stora industriinvesteringar som just nu pågår, bygget av Norrbottniabanan och bostadsbyggande.

– Fortsatta investeringar i bostäder och infrastruktur är en nyckelfråga för att hålla hjulen rullande och skapa långsiktighet. Därför kommer kommunen fortsätta sina planerade investeringar. Vågar vi dessutom vara kreativa och konstruktiva i våra satsningar tillsammans med näringslivet, så kommer vi att gå stärkta genom den här krisen. Det är jag övertygad om, säger Hans Lindberg.

Sidan publicerades