Grupp med människor kommer ut från Umeå Folkets Hus.

Mötesstäder i norr gör gemensam sak

Umeå och Skellefteå jobbar strategiskt med att attrahera möten och konferenser. Nu inleder destinationsbolagen Visit Umeå och Visit Skellefteå en utvecklingsresa tillsammans med sina mötesaktörer.

Både Umeå och Skellefteå har så kallade "convention bureauer" som på ett neutralt sätt representerar och säljer staden och stöttar nationella och internationella mötesarrangörer och bokare. Coronapandemin har skjutit den globala mötesindustrin i sank och förändrat den i grunden. Den snabba digitaliseringen och restriktioner mot att resa kräver ny kunskap och nya mötesprodukter och affärsmodeller.

– Möten och konferenser är viktiga för att skapa nya nätverk, utbyta erfarenheter, kunskap och höja kompetens. De bidrar också till besöksnäringsföretagens välmående året runt, skapar efterfrågan på god infrastruktur och driver affärsutveckling och investeringar. Därmed är de otroligt viktiga för tillväxten och utvecklingen i Västerbotten, säger Cecilia Frank, Visit Skellefteå.

Visit Umeå och Visit Skellefteå har i samarbete med Region Västerbotten turism samlat information om pandemins effekter på besöksnäringen i regionen med hjälp av enkäter som regelbundet skickats ut till företagen. Resultatet från dessa ger att företagen i vår region, precis som i andra delar av landet har drabbats hårt av pandemin. Hotell, konferensanläggningar och eventföretag som har sina största intäkter från konferenser, möten och evenemang är bland de värst drabbade.

Besöksnäringsorganisationerna inleder nu arbetet med ett utvecklingsprogram för aktörer i Västerbottens mötesstäder för att skapa insikter, kunskap och utveckling kopplade till ny efterfrågan och nya behov.

– Mötesindustrin står nu inför helt nya utmaningar med en snabb digitalisering och nya kundbehov samtidigt som de flesta anläggningar har reducerad personalstyrka i och med permitteringar och uppsägningar. Vi ser ett stort behov att stötta våra mötesaktörer i den utvecklingsresa som nu har inletts och vi är övertygade om att vårt samarbete kommer att göra resan mer effektiv och framgångsrik för alla involverade parter, säger Gabriella Hed Vall, Visit Umeå. 

Utgångspunkten är gruppens gemensamma förståelse för att alla aspekter av hållbarhet måste vägas in när nya idéer kläcks och nya vägar prövas. Utvecklingsprogrammet går under namnet Framtidens hållbara mötesstad och har som mål att utveckla ny kompetens och nya hållbara mötesprodukter och affärsmodeller.

Mer information

Gabriella Hed Vall
Visit Umeå
070-601 03 57
gabriella.hed-vall@visitumea.se

Cecilia Frank
Visit Skellefteå
070-870 79 18
cecilia.frank@visitskelleftea.se

Sidan publicerades