Bilden visar en kvinna som står i en second hand-butik

Foto: Scandinav

Projekt ska stötta hållbar omställning

Umeå kommun stöttar projektet RE Start Umeå som ska stärka näringslivets förmåga till omstart och hållbar omställning efter coronapandemin.

Umeå kommun beviljar projektet RE Start Umeå 200 000 kronor per år, åren 2022-2023.

– Det här är ett projekt som ska stödja små företag och samhällsentreprenörer som vill påbörja eller öka takten i sin gröna omställning. Många av dessa företag har haft det tufft under coronapandemin. Medfinansiering är ett sätt för kommunen att bidra till att utvecklingen mot en cirkulär ekonomi inte avstannar, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Riktar sig till mindre företag

Projektet RE Start Umeå fokuserar på affärsutveckling och digitalisering och ska bidra till ett mer hållbart, innovativt och jämlikt näringsliv i Umeåregionen. Den primära målgruppen för projektet är små företag, en till nio anställda, och samhällsentreprenörer som vill påbörja eller öka takten i sin gröna omställning och leverera tjänster, produkter och processer på ett cirkulärt och hållbart sätt. Det kan exempelvis handla om återanvändning, reparation och delningstjänster.

I projektet ska minst 60 så kallade mikroföretag, med en till nio anställda, ges stöd. 20 befintliga företag ska ha ställt om sin affärsmodell och tio nya affärsprojekt med grön och/eller digital affärsmodell ska initieras.

Privat och offentlig sektor arbetar tillsammans

Projektet blir en fortsättning på RE Umeå, ett samarbete mellan Umeå kommun Näringsliv, Vakin, DIÖS Fastigheter AB och Coompanion. I RE Umeå har aktörerna undersökt möjligheter att etablera en återbruksgalleria i MVG i centrala Umeå. Ökad återvinning och minskade avfallsmängder bidrar till att genomföra Umeå kommuns avfallsplan och uppnå dess miljö-och klimatmål.

Sidan publicerades