Ambra Trotto och Malin Johansson i Scharinska villan.

Ambra Trotto, senior forskare och Malin Johansson, verksamhetsledare på RISE.

RISE forskar om framtidens Umeå

Hur kommer framtidens Umeåbo äta, arbeta och leva? Och hur ska samhället omformas för en hållbar framtid? Forskningsinstitutet RISE arbetar med transformation för företag och samhällsaktörer.
– Vi satsar fullt ut i Umeåregionen, och kommer att rekrytera ca 100 nya kollegor inom fyra år, säger Malin Johansson, enhetschef på RISE i Umeå.

Scharinska villan i centrala Umeå har fått ett rejält ansiktslyft. Lokalerna – som under några intensiva år huserade allt från reggaefester till punkkonserter – är fortfarande ett kreativt nav, men sena nätter med ölklibbigt golv och livemusik har bytts mot laptops, 3D-printers och framtidsforskning. Med 2 800 anställda på 35 orter är RISE ett av Europas största forskningsinstitut, och Umeå är en av de orter man ser stor potential.

– I januari tog koncernledningen beslut att satsa fullt ut i Umeå och regionen, vi ska rekrytera cirka 100 kollegor inom fyra år, säger Malin Johansson, enhetschef på RISE i Umeå.

Partner med Umeå kommun

RISE forskning fokuserar på transformation genom innovation och design, och samarbetar med näringsliv, myndigheter och universitet. En partner är Umeå kommun, som under fyra år ska samarbeta med forskningsinstitutet för att utveckla regionens konkurrenskraft.

– RISE har tillgång till ett fantastiskt kunskapsnätverk, och delar vår vision om hållbar samhällsutveckling. Umeå bygger på samverkan, och här RISE en stark tillgång, säger Peter Juneblad, näringslivschef på Umeå kommun.

Involverar invånarna

Ambra Trotto är senior forskare på RISE, och står bland annat bakom The Pink – en experimentverkstad för hållbar samhällsomvandling där den första piloten genomförs i Scharinska villan. Hon är dessutom ansvarig för Digital ethics-projektet, som fokuserar på frågor som etikens roll inom områden som AI, självkörande bilar och personlig integritet i digitaliseringen.

– Det är en unik verksamhet på det viset: vår huvudsakliga uppgift är att medverka till att skapa ett bättre samhälle. Vi vill involvera alla aktörer i samhällstransformationen, och då är partnerskapet med Umeå kommun en naturlig väg att gå, säger Ambra Trotto.

Malin Johansson och Ambra Trotto i en verkstad.

Samarbete en nyckel

Omkring hälften av RISE omsättning kommer från offentliga finansiärer, statliga medel och EU-medel, den andra halvan kommer från kunder inom privata näringslivet. Och det är just Umeåregionens historik av framgångsrik samverkan mellan olika aktörer som gör staden extra intressant för RISE, menar Malin Johansson.

– Det finns en samarbetsmentalitet i Umeå som är en viktig grund för att bygga framtidens företag. Här finns många exempel på samverkan mellan näringsliv, kommun, universitet och region, det kommer att vara nyckeln till att klara framtidens samhällsutmaningar, säger Malin Johansson.

Fem samverkansprojekt med RISE:

  • Framtidens hållbara industrimiljöer – ett samverkansprojekt med Umeå energi som projektägare och RISE, ABB, Komatsu, Ålö, Skogstekniska klustret, Umeå universitet, Umeå kommun, Process IT som projektpartners. Hur kan vi tillsammans skapa hållbar utveckling och arbeta mot klimatneutralitet…?
  • Framtidsverkstaden – gymnasieelever sommarjobbar som digitala experter. Med hjälp av designmetodik tar de fram digitala framtidskoncept till de medverkande företagen. I Umeå har Polarbröd, Norrmejerier och Komatsu deltagit i Framtidsverkstaden.
  • Framtidens mobilitets- och transportutmaningar i samarbete med Umeå kommun. Ett av delprojekten är broarna till Ön och hur de kan bidra till nya rörelsemönster i staden och rörelserikedom för medborgarna.
  • FAIR – ett samverkansprojekt mellan Sverige och Finland för utveckling av regionalt elflyg.
  • Metodutveckling för att boosta tjänsteinnovation och digital etik Sverige – samarbetsprojekt med Eindhovens teknologiska universitet

Mer information om RISE

35
Så många orter runt om i världen är RISE verksamma

2 800
Så många anställda har RISE totalt

6 247
Så många uppdrag har RISE per år
(Siffror från 2019)

Sidan publicerades