Två tjejer som sitter i mötesplatsen Frizon i Årstidernas park.

Mötesplatsen Frizon i Årstidernas park.

RISE första svenska partner i internationellt designinitiativ

I januari tog EU initiativet till New European Bauhaus (NEB) för att mobilisera designers, arkitekter, ingenjörer, kreatörer, forskare och studenter från olika discipliner i syfte att ta sig an utmaningen att skapa hållbara livsmiljöer. Nu går forskningsinstitutet RISE in som första svenska partner i NEB.

– New European Bauhaus-initiativet anger en attraktiv vision för ett hållbart europeiskt sätt att leva och kommer att påskynda samarbetet mellan universitet, forskningsinstitut, städer och organisationer genom olika pilotprojekt. Vi är mycket glada och stolta över att vara med som partner i initiativet från start, säger Marlene Johansson, forskare och utvecklingsansvarig vid RISE.

New European Bauhaus initierades av EU i januari i år med syfte att knyta samman utvecklingen av hållbar ekonomi i EU med människors livsmiljöer och att bygga en hållbar och inkluderande framtid med design, kultur och kreativitet som utgångspunkt.

Under de första två åren kommer fem projekt att startas upp inom initiativet. Fokus för de olika projekten kommer att variera, men ett gemensamt åtagande är att kombinera design och hållbarhet för att skapa levande, attraktiva och välmående livsmiljöer.

Forskningsinstitutet RISE gör idag stora satsningar på framtidens hållbara städer och samhällen tillsammans med exempelvis Viable Cities och flera innovationsplattformar för hållbara städer. Det går också i linje med etableringen av ett europeiskt center för kompetens och excellens inom design, industriintegration och den kreativa sektorn, med centrum i Umeå och norra Sverige.

– Sammantaget är det här förstås väldigt positivt eftersom Umeå har så många starka designaktörer med internationella kontaktnät och med intresse av att utveckla hållbara livsmiljöer. Genom åren har Umeå kommun kunnat presentera flera intressanta inslag i stadsmiljön med hjälp av design och hållbarhet, säger Anna Olofsson, marknadschef vid Umeå kommun.

Hon nämner bland annat arbetet med mötesplatsen Frizon i Årstidernas park, som ett exempel på hur designprocessen kan bidra till förändrade beteenden. Ett annat exempel är busshållplatsen Station of being vid Umeå universitet som har bidragit till ett ökat intresse för kollektivt resande.

– Att RISE nu tar steget att ansluta sig till New European Bauhaus borgar för att vi kommer att få se ytterligare nya lösningar som ger oss positiva och hållbara livsmiljöer i stadsrummet, säger Anna Olofsson.

Den 3 juni 2021 anordnar RISE en internationell konferens inom ramen för New European Bauhaus där framstående profiler kommer att tala om framtidens städer och regioner, design, arkitektur och kulturella och kreativa näringars roll i gestaltningen av våra livsmiljöer.

Sidan publicerades