Personer som sitter runt ett bord och pekar på olika papper.

Samverkan inspirerar

Umeå är platsen där skogsindustrin revolutionerades på 60-talet – och det var i Umeå som Emmanuelle Charpentier utvecklade idén som gav henne Nobelpriset i kemi 2020. Är det en slump att så många banbrytande innovationer har fötts just här – eller är det något speciellt med Umeå? Ett svar finns i det goda näringslivsklimatet där samverkan och samarbete står i fokus.

Hur kommer det sig att Umeå år efter år fortsätter att producera innovationer som ger ringar på vattnet både inom och utanför Sveriges gränser? Att staden på bara några få år har varit finalist i såväl European Capital of Innovation som European Green Capital – flera gånger dessutom?

Ett svar är att här finns ett komplett ekosystem för innovation och utveckling, Sveriges mest välutbildade befolkningar och forskning i världsklass.

Men frågar man forskare, företagsledare, entreprenörer eller studenter vad som ligger bakom Umeås innovationskraft är det ett annat svar som återkommer oftast: Samarbetskulturen. Till exempel när Martin Ärlestig från Komatsu Forest, förklarar varför man valt att lägga sin fabrik i Umeå:

En anledning var samarbetsandan från intressenter under processen, särskilt kommunen.

Så vad handlar den här samarbetskulturen om egentligen? I grunden handlar det väl om tillit – när människor litar på varandra är det lättare att skapa tillsammans. Och ingenstans i Sverige litar människor så mycket på varandra som i Västerbotten.

I praktiken betyder det att det är enkelt att göra affärer. Ett handslag räcker för en överenskommelse. Här samarbetar näringslivet, akademin och de offentliga aktörerna utan onödiga byråkratiska hinder. Men det också i Umeås fast-track för industriinvesteringar. Med samarbetet som föder också nytänkande och innovation.

En person som är på väg att plocka ut en grön kub ur en 3d-printer.

Foto: Fredrik Larsson Photography

I Umeå finns Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och RISE. De starka forskningsmiljöerna sträcker sig från life science till skogsbruk, AI och industridesign. Designhögskolan i Umeå rankas återkommande som en av världens bästa utbildningar, och på Umeå universitet görs vetenskapliga framsteg som inte bara genererar nobelpristagare – här finns även starka inkubatorer som omvandlar forskning till företag.

Umeås framstående position inom forskning och utbildning innebär också att befolkningen är en av Sveriges mest välutbildade. Befolkningstillväxten gör Umeå är en av de snabbast växande regionerna i Sverige. Här finns gott om kvalificerad arbetskraft, med andra ord. Och det behövs, för varje år skapas över 800 nya företag i Umeå vilka i sin tur genererar ca 1100 nya arbetstillfällen.

Umeå erbjuder också unika förbindelser i alla väderstreck. Staden är en logistikhub i norra Sverige med utmärkta förutsättningar för transport via vatten, väg, järnväg och flyg. Europavägarna E4 och E12 möts i Umeå. Flygplatsen ligger bara 10 minuters bilfärd från stadskärnan och har dagliga avgångar till Stockholm, Helsingfors och många andra destinationer.

Umeå hamn är en annan central del i infrastrukturen och är öppen året runt. Den är strategiskt belägen att dra nytta av det kortaste avståndet mellan Sverige och Finland över Bottniska viken där det går dagliga färjeavgångar till Vasa i Finland. En ny färja kommer dessutom göra resan mer miljövänlig från 2022.

Den sista pusselbiten i infrastrukturen utgörs av det välutvecklade järnvägsnätverket som knyter ihop Nordostpassagen och isfria hamnar i Norge med Östersjön. Nätverket sammanlänkar även Stambanan genom övre Norrland, Botniabanan och den planerade Norrbotniabanan. I öst-väst finns förbindelser till Statsbanan Storuman–Hällnäs. NLC (Nordic Logistic Center) är en konkurrensfri terminal för intermodal godstransport.

Kort sagt, det finns bra förutsättningarna att göra goda affärer i Umeå. Och bättre kommer det att bli – för närvarande sker ett antal stora investeringar för att utveckla regionen ytterligare. Två miljarder euro investeras i Umeå 2019 till 2022, och det inkluderar stora satsningar infrastrukturens alla fyra ben.

Fastighetsutvecklingen i Umeå är bland de starkaste i landet. Varje år byggs drygt 1 000 nya bostäder för att skapa hem till Umeås växande befolkning. Även industrin ser stora investeringar: SCA:s storsatsning på kraftliner vid Obbola pappersbruk. Komatsu Forests nya – helt CO2-neutrala – fabrik, en av de största industriinvesteringarna i Sverige just nu. Till exempel.

Tillsammans formar detta en helhet som gör Umeå till en ledande plats för framtidens hållbara tillväxt. Den välutbildade befolkningen, spjutspetsforskningen, offensiva investeringar från offentliga aktörer och näringsliv. Och så det där som får helheten att bli större än delarna: samarbetskulturen.

Välkommen att samarbeta med oss!

Sidan publicerades