Helen Hellmark Knutsson, Västerbottens landshövding

Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten. Foto: Patrick Trägårdh.

Umeå är en del av Sveriges nyindustraliseringsunder

Förutsättningarna för näringslivet och betydelsen av en diversifierad arbetsmarknad, ett växande omland och internationella kontakter. Det var några ämnen som Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten, diskuterade med Anna Olofsson, marknadschef för platsen Umeå, vid Pulsen på som sändes 6 maj.

– Näringslivet i Umeå är otroligt starkt. I min tidigare roll som minister med ansvar för högre utbildning och forskning så besökte jag ofta universiteten i Umeå och förstod då att det här är staden där det händer. Nu har jag fått lära mig att Umeå även är väldigt mycket en industristad och eftersom industrin håller på att omvandlas så kan man dra stor nytta av den kunskapsintensiva tjänstesektorn och det ekosystem med tjänsteföretag och start ups som finns här, säger Helene Hellmark Knutsson.

Trots coronapandemin går det bra för stora delar av näringslivet i norra Sverige. Det genomförs stora investeringar, företagen anställer och har stora kompetensförsörjningsbehov. Anna Olofsson nämner att den traditionella bilden av norra Sverige som råvaruproducent och leverantör av billig el, ofta sker på bekostnad av Norrland som leverantör av kompetens och innovationskraft. Helene Hellmark Knutsson anser att den bilden till viss del finns kvar, men betonar samtidigt att industrin inte befinner sig i en bubbla.

– Det nyindustraliseringsunder vi nu ser i norra Sverige kräver ett ekosystem av forskning, utbildning, tjänster och innovativa system. Umeå är exempelvis ett viktigt life science-kluster. Ska vi förändra bilden av norra Sverige är det viktigt att vi visar upp det vi har. Vi måste visa att det finns en diversifierad arbetsmarknad där industrin är en viktig del och att det finns ett brett näringsliv, som gör det möjligt för människor att flytta hit och att stanna kvar, säger Helene Hellmark Knutsson.

Hon nämner också betydelsen av att Umeå har ett fokus på miljö- och klimatomställningen. Jämställdhet, öppenhet, tolerans och att känna sig välkommen är också viktigt. Öppenhet och förutsättningar att utvecklas fullt ut är en grundsten för att skapa attraktivitet, anser hon.

En annan viktig fråga för Umeå anser hon är förmågan att se sitt omland i form av intilliggande kommuner, eftersom en stad aldrig blir större än sitt omland.

– Umeå är en del av det nyindustrialiseringsunder kopplat till klimatomställningen som vi nu ser. Umeå har haft en positiv utveckling väldigt länge. Nu sprider det här sig över hela norra Sverige och det känns fantastiskt att få vara en del av det, säger Helene Hellmark Knutsson.

Sidan publicerades