Umeå är med på Business Arena Stockholm för att bland annat diskutera utmaningen att bygga och utveckla städer som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara.

Umeå är med på Business Arena Stockholm för att bland annat diskutera utmaningen att bygga och utveckla städer som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara.

Umeå deltar på Business Arena Stockholm

21–22 september finns Umeå kommun representerat vid Business Arena Stockholm, Nordens största mötesplats för ledare inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Helen Nilsson, mark- och exploateringschef i kommunen, är på plats för att diskutera fastighets- och amhällsrelaterade frågor med fokus på Umeå.

Helen Nilsson

Helen Nilsson

Varför är kommunen med?

– En stad som växer behöver inte bara fler ingenjörer, lärare, sjuksköterskor till olika arbetsplatser. För att de ska trivas behöver vi även service, bostäder och en stadsutveckling som ger långsiktigt attraktiva och utvecklande livsmiljöer. De ytor och markområden vi har att förfoga över måste nyttjas och samverka på ett bra sätt under lång tid framåt. Syftet med vår medverkan vid Business Arena Stockholm är att medverka till en fortsatt stark utveckling av Umeå som en plats där människor vill leva och bo.

Vad kommer att hända under konferensdagarna?

– Fastighetsmarknaden efter norrlandskusten är stekhet. Vi kommer att träffa fastighetsinvesterare som vill vara med och utveckla Umeå. De är helt avgörande för att skapa de attraktiva och hållbara livsmiljöer som vi vill ha och de bidrar i allra högsta grad till service, bostäder och stadsutveckling. Vi ska bygga vidare på deras intresse, prata om hur starkt Umeå är och att det är en självklarhet att investera här.

Finns det några frågor som är extra intressanta just i år?

– Det finns många viktiga frågor när det gäller stadsutveckling, men att bygga socialt hållbara städer med trygga miljöer under dygnets alla timmar, är en utmaning som får stort fokus i år, Det är komplext att bygga och utveckla städer som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara. För att lyckas med det behöver vi inte bara tänka om, vi behöver ofta tänka helt nytt. Det är något vi kommer att diskutera.

– En annan aktuell och viktig fråga är säkerhetsläget i världen som även påverkar fastighetsmarknaden på olika sätt. Den aktuella konjunkturen med inflation och stigande räntor påverkar just nu både fastighetsinvesterare och byggföretag, men också kommunerna. De olika sambanden och hur de påverkar oss är något som vi behöver förstå och diskutera på ett djupare plan, men också hitta vägar att hantera.

Mer information

Läs mer om Business Arena Stockholm: www.businessarena.nu Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades