Flygplan på Umeå flygplats med passagerare som är på väg att lämna planet.

Foto: Fredrik Larsson

Umeå med i nytt elflygsprojekt i Kvarkenregionen

Nu är allt klart för utvecklingsprojektet FAIR, Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation. Syftet är att ta fram en metodik för att genomföra kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Kvarkenregionen på ett snabbt och effektivt sätt.

– Flyget som kommunikationsmedel är oerhört viktigt för Kvarkenregionen. Att vi ska kunna förflytta oss på ett hållbart sätt är en förutsättning för kommande generationer. Därför är det väldigt positivt att alla delar, inklusive EU-finansiering, nu är på plats för att starta projektet, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Elflyg i Kvarkenregionen är ett sätt att möta utmaningarna med demografiska förändringar, långa avstånd och bristande kommunikationer i öst-västlig riktning – men även det globala kravet och behovet att minska klimat- och miljöpåverkan. El-flyget kommer framförallt vara en lösning för resandet inom regionen och projektet därmed ge regionens mindre flygplatser en möjlighet att bereda sig på en ny roll i ett framtida elflygsnätverk.

Möjlighet att bli föregångare inom hållbart flygande

I projektet, där Umeå kommun är delfinansiär, ingår inga tekniska lösningar eller investeringar. I detta skede tar projektet fram underlag så att Kvarkenregionen snabbt ska kunna realisera den potential för samhällsutveckling som finns i den nya tekniken. Målsättningen att skapa synergier med andra elflygsprojekt för att tillsammans öka kunskapen om elflygets möjligheter, men också att snabba på implementeringen av regionala elflyg och initiera gränsöverskridande innovationsprocesser i relation till detta.

– Att finansieringen nu har gått i lås är ett riktigt positivt besked! För Umeå är det viktigt att positionera sig och ligga långt framme när det gäller flygets möjligheter. Elflyg blir viktigt för framtidens flygförbindelser, och det kommer att spela en stor roll för att binda ihop Norden. I synnerhet i öst-västlig riktning, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Projektets olika delar

Projektet FAIR omfattar tre olika delar:

  • Marknadsanalys och en beskrivning av de regionala effekterna.
  • Riktlinjer för de åtgärder som behöver genomföras för att en tidig implementering av elflyg ska bli möjlig i regionen. Projektet tar även fram olika finansieringsmodeller.
  • Nya tjänster, produkter och affärsmodeller ska utvecklas i en innovationsprocess för att skapa mervärde av den nya teknologin både inom den privata och den offentliga sektorn.
Sidan publicerades