Reach stacker i Umeå hamn som hanterar containers

Umeås position ökar rejält bland Sveriges bästa logistiklägen

Sveriges bästa logistiklägen rankas årligen av branschtidningen Intelligent Logistik. Satsningar på logistikanläggningar, infrastrukturutveckling och Umeås fördelaktiga geografiska läge är några av anledningarna till utmärkelsen ”Årets klättrare”.

Listan tas fram som en vägledning för etableringar av centrallager och förutom utmärkelsen Årets klättrare tog Umeå ett rejält kliv på årets lista.

Umeå klättrar mest av alla lägen på årets lista, tack vare infrastrukturutveckling och stärkt regionalt samarbetsklimat inom logistik samt flera mindre logistiketableringar. Antalet TEU via både Umeå hamn och NLC kombiterminal slog all time high under 2020, trots pandemin, tack vare den växande basindustrin och även växande konsumentflöden till och från regionen.

- Att Umeå avancerar är ingen tillfällighet och bakom detta ligger bland annat Umeå kommuns långsiktiga satsningar på logistikanläggningarna och infrastrukturutveckling samt Umeås fördelaktiga geografiska läge, säger Fredrik Strinnholm, etableringschef Umeå kommun Näringsliv.

Vi når hela världen

Umeå befinner sig just nu i en mycket expansiv fas med stora satsningar inom infrastrukturutveckling och näringsliv. Att Umeå har norra Sveriges enda isfria hamn, god kapacitet via alla transportslag, ett strategiskt läge med nära koppling till Norge och Finland med anslutning till Ryssland, Baltikum och i förlängningen Kina är några av anledningarna till kommunens investeringar. Umeå ligger även vid viktiga utpekade huvudstråk i såväl Sverige som Europa.

- Vårt fördelaktiga geografiska läge och kommunens infrastruktursatsningar skapar tillsammans goda förutsättningar för effektiva logistiklösningar via samtliga transportslag. Vi kan erbjuda näringslivet i regionen unika logistiklösningar till och från hela världen, säger Daniel Rönnberg, marknadsstrateg hos INAB.​

Samarbete för hållbar utveckling

Nyligen presenterades siffror som visar positiva kurvor och ”all-time-high” för både hamnen och kombiterminalen. Det gods som passerar via Umeås anläggningar försörjer hela regionen. Kombiterminalens upptagningsområde sträcker sig från Örnsköldsvik i söder till Skellefteå i norr och gränsen mot Norge i väster. Hamnen täcker ett ännu större område då man även når österut och in i Österbotten.

- Det goda samarbetet mellan Umeå kommun, kommunala bolag, näringsliv och universiteten är en naturlig del i utvecklingen av Umeå som ett logistiskt nav och borgar för en hållbar utveckling. En spännande och viktig satsning för hela regionen, säger Fredrik Strinnholm.

Intelligent Logistik är en branschtidning som sedan 2005 årligen har listat Sveriges bästa logistiklägen, som en vägledning för den som vill etablera ett centrallager i Sverige. Det som styr placeringen i listan kombinerar hårda kriterier som infrastruktur, godsflöden, marktillgång, logistikstock och etableringar med mjukare värden som tillgång till logistikkompetens och regionalt samarbetsklimat.

Den fullständiga listan och mer information kan du läsa om på Intelligent Logistiks hemsida:
https://intelligentlogistik.com/nyhetsflode/fastigheter/har-ar-sveriges-25-basta-logistiklagen-2021/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

För mer information om Umeås logistikanläggningar och affärsförfrågningar vänligen kontakta:

Daniel Rönnberg
Marknadsstrateg, INAB
070-349 98 86
daniel.ronnberg@umea.se

För mer information om etableringar vänligen kontakta:

Fredrik Strinnholm
Etableringschef
070-511 09 92
fredrik.strinnholm@umea.se

Sidan publicerades