Universitetet med höstlöv i förgrunden.

Foto: Ulrika Bergfors.

Universitetsstadens living lab testkör framtiden

Umeå är en föregångsstad i Europa för hållbar utveckling. Det är Universitetsstaden, området kring de två universiteten och Universitetssjukhuset, som blivit centrum för den här testverksamheten.

Här, i ett gigantiskt living lab, samverkar företag och forskning med tusentals medborgare i de olika bostadsområdena för att utveckla och testa nya lösningar för framtidens hållbara och smarta städer. Anledningen är helt enkelt att utvecklingsarbete är viktigt, och svårt. Det kräver en rad saker, till att börja med tålamod, bra partnerskap, resurser och gärna något slags labb att testa i. Därför finns den här miljön skapad i Universitetsstaden, tack vare ett brett samarbete mellan publika och privata aktörer – med ambitionen att bidra till utvecklingen och föra mänskligheten framåt, steg för steg.

Det kontinuerliga samarbetet är en nyckel. För det kan verka som att utveckling tar stora kliv ibland, när resultaten av åratals ansträngningar presenteras i form av en ny produkt eller tjänst, men det bygger alltid på många små och ibland till synes obetydliga framsteg. Därför blir det avgörande att kreativa kunskapscentrum som Umeå forskar och strävar framåt varje dag.

I Umeå finns ett brett samarbete kring innovations och forskningsfrågor i det sk Innovationspartnerskapet där Umeå universitet, Umeå kommun, RISE, Region Västerbotten och SLU ingår. Denna breda samverkan skapar bra fundament för innovationer inom många områden.

Framtiden är inte riktigt här ännu, men i Umeå jobbar vi på delar av den.

Sidan publicerades