Pulsen På logotyp och en bild av Peter Juneblad

Välkommen till Pulsen på!

Pulsen på är återkommande (digitala) träffar och seminarier för aktörer inom Umeås näringsliv; företagare, forskare, tjänstemän, politiker med flera. Syftet är att skapa en gemensam bild av Umeås styrkor och svagheter med innehåll utifrån analyser och fakta.

Var med och djupdyk i frågor omUmeås näringsliv där relevanta gäster bjuds in för att lyfta de kunskaper som bidrar till Umeås tillväxt.

Första tillfället, torsdag 22 april, handlar det om Umeås ekonomiska läge. Kommande tillfällen berör allt från miljöarbetet hos Umeås företag och OECD:s genomlysning av cirkulär ekonomi till information om nya Umeågalan och mötesplatser för Umeås näringsliv.

Torsdag 29 april handlar det om Umeås planer för framtiden: Hur ska det byggas, investeras och var växer företagen? Umeå är norra Sveriges ledande tillväxtort och är en av Sveriges snabbast växande platser. Vi kikar närmare på projekt som gör det möjligt för Umeås fortsatta framgångssaga som till exempel Norra Ön, Tomtebo Strand och områden för industri och handel. Helen Nilsson, mark och exploateringschef och Per Westergren, affärsledare verksamheter, står för presentationerna.

Läs mer och anmäla dig! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ännu kan vi inte ses fysiskt, men för att skapa förutsättningar för dialog sker sändningarna via den lokala virtuella eventplattformen Coeo. Alla tillfällen av Pulsen på samlas på ett och samma ställe och genom att registrera dig kan du, förutom att ta del av allt innehåll, ställa dina frågor live och chatta med andra deltagare.

Sidan publicerades