Det händer mycket i Umeå! Kartan visar bland annat alla pågående detaljplaner, bygglov för bostäder samt de byggprojekt som kommunen driver. Klicka på projekten för att läsa mer.

Investera och etablera i Umeå!

Umeå är norra Sveriges ledande tillväxtort och är en av Sveriges snabbast växande platser. Här hittar du mer information om Umeås tillväxt och planer för framtiden.

Umeå har under de senaste 50 åren vuxit med rekordfart, vilket har resulterat att vi har mer än fördubblat vår befolkning, och är i dag Sveriges 11:e största stad med över 130 000 invånare.

Umeå är norra Sveriges ledande industriort med stora världsledande exportföretag och vi har även en stor och växande tjänstesektor med spjutspetsföretag inom IT och bioteknik.

Två universitet finns i staden med över 30 000 studenter tillsammans och Umeås befolkning är en av Sveriges yngsta med en medelålder på cirka 39 år.

EXEMPEL PÅ Planerade projekt

Det finns långtgående planer för flera större nybyggnadsprojekt i Umeå. Här är några exempel:

Tomtebo strand

I ett strategiskt läge mellan Tomtebo och Universitetsområdet, och med ca 3 km till Umeå centrum, planeras en ny stadsdel som till ytan är jämförbar med centrala Umeå. Här kommer att byggas ca 3 000 nya bostäder och ca 70 000 kvm verksamhetsmark. Vi söker nu aktörer som vill vara med och utveckla verksamhetsmarken på Tomtebo strand.

Läs mer om Tomtebo strand

Norra Ön

Ön har ett unikt läge mitt i Umeälven, med närhet till centrum, campusområden, flygplats och tågstation. Här planeras över 2 500 bostäder vilket gör det till ett av Sveriges intressantaste stadsbyggnadsprojekt. Planen är att bygga på Ön i etapper med en beräknad start efter 2022.

Läs mer om Norra Ön

Innanför ringleden

Kommunen planerar att bygga om de före detta europavägssträckorna i centrala Umeå till stadsgator med mer grönska och mer utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Förändringen innebär också nya kvarter med blandad stadsbebyggelse i anslutning till stadsgatorna.

Läs mer om Innanför ringleden

Olofsdal

På Olofsdal skapas förutsättningar för att bygga 400 - 700 bostäder, men även lokaler för kommersiell och social service, som vård- och omsorgsboende och förskola. Detaljplanen ska ut på samråd under 2021.

Läs mer om Olofsdal

Industri och handel

I Umeå finns många intressanta områden för industri och handel. Klockarbäcken är ett exempel. Området ligger 6 km väster om centrum och kommer ansluta till nya sträckningen av E12.

Läs mer om Klockarbäcken mfl.

Mer information

För mer detaljerad information om fler framtida tillväxtområden, se Umeå kommuns webbsidor för mark- och exploateringsfrågor: umea.se/mark

Sidan publicerades