Avslutade projekt

Här finner du avslutade projekt som har haft målgruppen invandrare.

Sy möjligheterna

Ett projekt som pågick under 2020 och var finansierat av Länsstyrelsen Västerbotten. Kortutbildade nyanlända, då främst kvinnor, står längst från arbetsmarknaden i många mätningar. En del av dessa nyanlända har också en långsam utveckling i det svenska språket. Men har många andra kvalitéer och förmågor som inte får komma fram i ljuset.

En övergripande och viktig kvalité är sömnad. Individerna har inte nödvändigtvis arbetat inom textilindustrin, men har sytt sina egna och familjens kläder med tyger inhandlade från marknaden. Vi har även en del bland eleverna på Umevux sfi, både kvinnor och män, som haft avlönat arbete som skräddare eller sömmerskor – men som har svårt att finna sin plats på arbetsmarknaden här i Sverige.

Sy möjligheterna var en träningsverkstad för deltagarna med en tydlig trappa: lära sig om tyger, klippa rätt och använda mönster, för att sedan gå från en enklare sömnad till svårare på olika maskiner.

Dags att prata

Projektet ”Dags att prata! Samtalsgrupper för vuxna nyanlända om heder” finansierades av Länsstyrelsen Östergötland under läsåret 2015–2016 och är ett samarbete mellan Umevux sfi i Umeå kommun och Vuxenutbildningen i Härnösands kommun.

Inom vuxenutbildningen studerar i dag människor från hela världen, och antalet nyanlända ökar i landet. Under de senaste åren har vi fått kunskap om att många lever i en hedersrelaterad kontext. Hedersrelaterad problematik kan se ut på olika sätt och förekommer i olika delar av världen. Det kan handla om ryktesspridning, kontroll av kvinnor och flickor av den egna familjen, släkten och kanske den egna folkgruppen. Det kan också handla om kontroll av pojkar och ibland av män. Hedersrelaterad problematik innefattar förutom kontroll även tvångsäktenskap, våld, hot och i sitt yttersta uttryck hedersmord. Den utsatta lever i rädsla och i en omöjlighet att kunna röra sig fritt och bestämma över sitt eget liv.

Ingår i dag i samhällsundervisningen.

Sfi – mamma/barngrupp

Sfi i Umeå drev en mamma/barngrupp på en öppen förskola på Ersboda, som i begynnelsen finansierades av Läns­styrelsen Västerbotten. Gruppens syfte är att motverka isolering hos nyblivna nyanlända mammor, som träffas en gång i veckan. Hit kom mammor med barn som är 0–5 år. Där fanns en del material för den som vill träna svenska, men för de flesta är det en social plats dit man kom för att att träna muntlig svenska och träffa andra föräldrar.

Målet är att självförtroendet hos de nyblivna mammorna stärktes, där de vågar ta sig ut i och delta i samhället på samma sätt som nyblivna svenska föräldrar. Till exempel besöka ordinarie öppna förskolor. Förhoppningen var att kvinnorna så småningom på egen hand eller tillsammans med andra deltagare får ett mer aktivt, utåtriktat och därmed mindre isolerat liv.

Sidan publicerades