Praktikcentrum

Varje år tar Umeå kommun emot ett antal studenter från olika utbildningar som gör verksamhetsförlagda studier, VFU, inom kommunens olika verksamhetsområden. VFU/praktik samordnas under praktikcentrum.

Kontakt

Jonatan Söderström
praktiksamordnare
090-16 48 22
070-640 16 48
jonatan.soderstrom@umea.se