Förskolan Slöjdaren

Förskolan Slöjdaren ligger i Sävar, cirka 15 kilometer norr om Umeå med närhet till skog och natur. Vi har en fantastisk gård med pulkabacke, grönområden och skogsdungar. Genom drama och motorik vill vi att barnen utvecklas och utmanas till självständiga, fantasifulla problemlösare som med trygghet, glädje och empati leker sina liv.

Slöjdaren består av fyra hemvist som heter Pysslingen, Filuren, Knåparen och Kluringen. På Kluringen går femåringarna och 1–4-åringarna finns blandat på de resterande hemvistena.

Vi söker

  • Barnskötare, heltid, tillsvidareanställnig. Vi söker dig som har barnskötarutbildning och gärna erfarenhet av av att arbeta som barnskötare.

Ditt arbete på förskolan är att leda och utmana barn i åldersgruppen 1–5 år till nya upptäckter och kunskaper. I samarbete med förskollärare och andra kollegor deltar du i arbetet med att erbjuda varje barn en trygg omsorg samt att främja alla barns utveckling och lärande utifrån förskolans läroplan och kommunala mål.
Kontakt och samarbete med föräldrar är en viktig del i arbetet och du deltar i föräldramöten och annan föräldrasamverkan. Du deltar i att planera, dokumentera, utvärdera och kvalitetssäkra utbildningen fortlöpande.

Kontakt

Marie Viklund
rektor
Förskolan Slöjdaren
090-16 59 27

Sidan publicerades