Förskolan Snöflingan samisk avdelning Hublluo

Den samiska avdelningen Hublluo är en del av Umeå kommuns språknav. Ett språknav som binder ihop språk, kultur och identitet från det lilla barnet till ungdomen på gymnasiet. Som en del av språknavet samverkar du som förskollärare med förskollärare på de finska hemvisterna och språkstödjare i nationella minoritetsspråk från Kompetenscentrum för flerspråkighet.

I ditt uppdrag som förskollärare på den samiska avdelningen leder du det pedagogiska arbetet tillsammans med rektor. I din roll som förskollärare ansvarar du för att i samverkan med arbetslaget säkerställa att undervisningen i förskolan bedrivs utifrån förskolans läroplan med fokus på de samiska språken, den samiska kulturen i syfte att barnen ska utveckla och stärka sin identitet.

Tillsammans med arbetslaget driver du förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån identifierade behov och utvecklingsområden.

Vi söker

  • Förskollärare, tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, med start 2021-08-02. Vi söker dig som är utbildad förskollärare med legitimation. Vi ser gärna att du har dokumenterade språkkunskaper i något av de samiska språken. Vi ser även att du har dokumenterad erfarenhet av undervisning i och om samisk kultur i förskola eller skola samt undervisning i och om samisk kultur i förskola eller skola.
Sidan publicerades