Förskolan Tanden

Förskolan Tanden är en mindre enhet vid Ålidhems centrum med tre avdelningar och åldersblandad barngrupp. Förskolans gård har under senare år fått en naturinspirerade lek och många satsningar kring barn och ungdomar sker på Ålidhem där bland annat aktivitetsytor för unga finns att tillgå i närområdet, även skog och natur. Våra fokusområden för läsåret är inriktade mot att utveckla förskolans tillgänglighet. Vi utvecklar vår lärande organisation genom att erbjuda kollegialt lärande i tvärgrupper över förskolan där likvärdighet mellan avdelningarna och till stöd har förskolans pedagoger processtöd av Idean, Centrala elevhälsan samt en processledare som leder kollegial reflektion med förskollärarna.På förskolan finns en utvecklingsledare som är ett nära stöd föra förskolan och rektors förlängda arm. På förskolorna på Ålidhem sker ett gemensamt arbete kring språk och kunskapsutvecklande arbetssätt med fokus på flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt.

Häng med på en digital rundtur på förskolan här: Förskolan Tanden on Roundme Länk till annan webbplats.

Vi söker förskollärare

Anställningsform

Tillsvidareanställning, med start 2022-08-01.

Sysselsättningsgrad

Heltid, 100 procent

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad förskollärare och som har flerårig erfarenhet av förskolläraryrket.

Beskrvining av tjänsten

Vi önskar ditt driv och engagemang att utveckla vår förskoleverksamhet till en jämlik och socialt hållbar förskola. Du vill samverka över avdelningarna för “en förskola-allas barn” och du kommer tillsammans med dina kollegor och din rektor driva utvecklingsfrågor i verksamheterna utifrån de mål som är satta för läsåret. Vår grundverksamhet är vår viktiga stomme för att barnen på förskolan ska erbjudas ett kvalitativt innehåll och du kommer vara aktiv i att förändra, förbättra och säkerställa innehållet utifrån läroplansuppdraget. Du är viktig i vårt systematiska kvalitetsarbete som det här läsåret har ett övergripande tema “Barns världar” som utgår från att du som pedagog närmar dig barnens värld med din lyhördhet. Barnens visade intresse ger oss vägledning i vårt arbete att utveckla en förskola där alla barn ska känna sig inkluderade,dugliga och kompetenta.

Arbetsuppgifterna kommer bestå av det vardagliga arbetet på förskolan som förskollärare med stort fokus på kvalité utifrån läroplan samt intresse att skapa rum för lärande för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar för lärande.

Sök tjänsten i dag då vi kommer kalla kandidater löpande under rekryteringsprocessen och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista datum.

Sidan publicerades