Förskolan Tvillingen

Förskolan Tvillingen är en förskola med fyra avdelningar där två avdelningar har 1–3-åringar och två avdelningar har 3–5-åringar. Vi finns mitt i Ersmark och har skogen utanför knuten. Skogen används som vår förlängda gård och nyttjas ofta både vintertid och sommartid.

Vi söker

 • Tjänst:
  Anställningsform:
  Sysselsättningsgrad:
  Kvalifikationer: Utbildad förskollärare, minst 6 månaders erfarenhet av att arbeta i barngrupp. Gärna erfarenhet av av att arbeta med barn från andra kulturer.
  Beskrvining av tjänsten: Ditt arbete på förskolan är att leda och utmana barn i åldersgruppen 1-5 år. I samarbete med arbetslag och kollegor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan med läroplan och kommunala mål som riktmärke. Kontakt och samarbete med föräldrar är en viktig del i arbetet.
 • Tjänst:
  Anställnigsform:
  Sysselsättningsgrad: Heltid
  Kvalifikationer: Utbildad barnskötare, gärna erfarenhet.
  Beskrivning av tjänsten: Ditt arbete på förskolan är att leda och utmana barn i på förskolan. I samarbete med arbetslag och kollegor ansvarar du för att bygga upp, driva och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan med läroplan och kommunala mål som riktmärke.
Sidan publicerades