Sörfors förskola

Sörfors by ligger i ett gammalt lantbruksområde som under det senaste årtiondet ökat i omfattning. Det har varit många inflyttningar till byn, främst av småbarnsfamiljer.

Förskolan ligger mitt i byn beläget på en höjd vid sidan om en hembygdsgård, ”Gammgården”, som tjänar som förskoleavdelning. Förskolan består av 3 avdelningar: Stjärnan för barn 1–5 år, Månen för barn 1-5 år och Gammgården för barn 4-5 år.

Vi har tillgång till en fantastisk närmiljö i form av både skog och älv, djur och natur. Förskolans upptagningsområde är de mindre byarna i närområdet, dit räknas Överboda, Myrbäck, Brännland och Norrfors. Vi har också barn från Klabböle.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med åldersindelade grupper, där fokus ligger på lärande i alla former. Förskolan ligger i en trivsam by med aktiva föräldrar och har nära till skolan, badplats, skog och bra fritidsområden och vi använder skolans gymnastiksal varje vecka.

Vi söker

  • Tjänst: Förskollärare
    Anställningsform: Vikariat, från 2022-08-01 till och med 2022-12-31
    Sysselsättningsgrad: Heltid
    Kvalifikationer: Vi säker dig som är utbildad förskollärare.
    Beskrivning av tjänsten: Ditt arbete på förskolan är att leda och utmana barn i åldersgruppen 1-5 år. I samarbete med arbetslag och kollegor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan med läroplan och kommunala mål som riktmärke. Kontakt och samarbete med föräldrar är en viktig del i arbetet.

Kontakt

Malin Andersson
rektor
Sörfors förskola
090-16 50 65

Sidan publicerades