Barn i skogen

Personalpool förskola

Personalpool förskola består av barnskötare och förskollärare med heltidsanställning som vikarierar vid förskolor. Personalen i poolen tillhör skolområdet och är uppdelade på mindre områden inom skolområdet.

Poolaren som kommer till förskolan är bekant för vårdnadshavare, personal och barn. Poolaren är kompetent och erfaren och de ska bidra med kontinuitet och trygghet till förskolorna.

Trygg anställning

Personalpoolen ger trygga anställningsvillkor för medarbetare, majoriteten av anställningar är tills vidare och samtliga anställningar är heltidsanställningar. I dag finns personalpoolen i hela kommunen och varje förskola inom kommunen kan använda sig av personalpoolen. Poolare möter förskolornas behov av korttidsvikarier och bemannar tillfälliga avdelningar.

Värdegrund och kompetensutveckling

Genom att förskolan anlitar "poolare" får den personal som är införstådd med kommunens värdegrund. Poolarna får kompetensutveckling som utformats i enlighet med de kommungemensamma utvecklingsmålen.

Sidan publicerades