HBTQ-en introduktion

Sidan publicerades

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om normer utifrån ett HBTQ-perspektiv. Webbutbildningen består av fyra delar: fråge-quiz, normer, normers konsekvenser och normkritiskt förbättringsarbete.

Studiematerialet som är kopplat till utbildningen kan användas som fördjupning vid arbetslagsutveckling, APT och liknade.

Syftet och målet

Genom ökad kunskap och diskussion får du i denna utbildning verktyg för att förändra strukturer och bli mer normmedveten i syfte att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten.

Målet med introduktionen är att du som medarbetare ska

 • känna till och förstå begreppet HBQT och dess innebörd
 • känna till normers konsekvenser
 • förstå hur du kan arbete med förbättringsarbete
 • veta var du ska vända dig om du har frågor eller vill veta mer.

Utbildningsmaterial

Quiz och filmer från Socialstyrelsens webbutbildning "Att synliggöra normer i socialtjänsten – med ett hbtq-perspektiv" finns samlat på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du måste logga in för att få tillgång till materialet, använd uppgifterna nedan:

Användarnamn: Umeå kommun
Lösenord: Utbildning.omsorg1

Ta del av följande innehåll:

 1. Fråge-quiz
 2. Film 1: Om normer
  (längd på film: 51 sekunder)
 3. Film 2: Normers konsekvenser
  (längd på film: 52 sekunder)
 4. Film 3: Normkritiskt förbättringsarbete
  (längd på film: 41 sekunder)

Kontakt

Maria Svanström
enhetschef
Centrum mot våld
stöd- och omsorgsförvaltningen
070-616 35 67
maria.svanstrom@umea.se

Sidan publicerades