En person som använder rullstol.

Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser

Filmerna handlar om olika funktionsnedsättningar: dess konsekvenser, kognitiva svårigheter och hur individens livs­situation påverkas av detta. I studiematerialet finns det mer information om funktionsnedsättningar som du ska ta del av och läsa.

Introduktion på din arbetsplats

På din arbetsplats kommer du att bli introducerad till mer kunskap om de brukare du kommer att stötta.

Syftet och målet​

Syftet är att du som anställd ska få grundläggande kunskaper om funktionsnedsättningar, dess konsekvenser och kognitiva svårigheter. Samt få insikt i hur det kan påverka individens livssituation. Kunskaperna ska användas i det dagliga arbetet så vi säkerställer att insatsen utförs individanpassat, kvalitetssäkrat och att det leder till goda levnads­villkor. Målet med introduktionen är att du ska

  • känna till funktionsnedsättningar samt dess olika konsekvenser
  • känna till hur kognitiva svårigheter kan påverka individen
  • kunna anpassa och utforma stödet efter brukarens funktionsförmåga.

Utbildningsmaterial

Studiematerial

Sidorna 14–24 i studiematerialet , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Det samlade studiematerialet hittar du på första webbsidan Introduktion för nyanställda.

Filmer

Filmerna är copyrightskyddade och får inte spridas vidare.

Kunskapstest

Kunskapstest: Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du får godkänt på kunskapstestet skickar du in detta enligt instruktion i slutet på kunskapstestet.

Sidan publicerades