HBTQ-en introduktion

Sidan publicerades

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om normer utifrån ett HBTQ-perspektiv. Webbutbildningen består av fyra delar: fråge-quiz, normer, normers konsekvenser och normkritiskt förbättringsarbete.

Studiematerialet som är kopplat till utbildningen kan användas som fördjupning vid arbetslagsutveckling, APT och liknade.

Syftet och målet

Genom ökad kunskap och diskussion får du i denna utbildning verktyg för att förändra strukturer och bli mer norm­medveten i syfte att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten.

Målet med introduktionen är att du som medarbetare ska

 • känna till och förstå begreppet HBQT och dess innebörd
 • känna till normers konsekvenser
 • förstå hur du kan arbete med förbättringsarbete
 • veta var du ska vända dig om du har frågor eller vill veta mer.

Utbildningsmaterial

Quiz och filmer från Socialstyrelsens webbutbildning "Att synliggöra normer i socialtjänsten – med ett hbtq-perspektiv" finns samlat på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du måste logga in för att få tillgång till materialet. Enklast gör du det med mobilt bankid. Då kan du också ta ut ditt personliga intyg på att du gått kursen.

Har du inte mobilt bankid, kontakta din chef.

Ta del av följande innehåll:

 1. Fråge-quiz
 2. Film 1: Om normer
  (längd på film: 51 sekunder)
 3. Film 2: Normers konsekvenser
  (längd på film: 52 sekunder)
 4. Film 3: Normkritiskt förbättringsarbete
  (längd på film: 41 sekunder)
Sidan publicerades