En person visar något på en platta för en annan person.

Kommunikation

Sidan publicerades

Filmerna består av föreläsningar med Barbara Eberhart och Åsa Lidström, Västerbottens läns landsting. De handlar om vad kommunikation är, kommunikationsutveckling samt AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)

I studiematerialet kan du läsa om kommunikation, kommunikationsutveckling och AKK.

Introduktion på din arbetsplats

På din arbetsplats kommer du att bli introducerad till mer kunskap om hur du som medarbetare bäst kommunicerar med de brukare du kommer att stötta.

Syftet och målet

Syftet är att du som anställd ska förstå vad kommunikation är och ska tillägna sig kunskaper, strategier och verktyg genom att kunna lyssna, tolka och aktivt stimulera till kommunikation.

Målet med introduktionen att du som medarbetare ska kunna

  • känna till och kunna anpassa olika kommunikationssätt
  • utifrån brukarens funktionsnedsättning och utvecklingsnivå
  • känna till olika alternativa och kompletterande kommunikationssätt, kommunikationshjälpmedel/stöd
  • känna till att det personliga förhållningssättet påverkar kommunikationen med brukaren.

Utbildningsmaterial

Studiematerial

Sidorna 31–42 i studiematerialet.

Det samlade studiematerialet hittar du på första webbsidan Introduktion för vikarier.

Filmer

Filmerna är upphovsrättsskyddade och får inte spridas vidare.

Kunskapstest

Kunskapstest: Kommunikation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du får godkänt på kunskapstestet skickar du in detta enligt instruktion i slutet på kunskapstestet.

Sidan publicerades