Personal inom vård och omsorg i arbete

Bonus, vård och omsorg, sommar 2021

Du som har utbildning inom vård och omsorg har möjlighet att få bonus under sommarperioden. Arbetsgivaren avgör om du beviljas bonus. Det är därför viktigt att du med dokumentation kan styrka din utbildning.

Du som jobbar i centrala stan

 • Utbildad vårdbiträde/boendehandledare/personlig assistent nivå 2: 4 000 kr
 • Undersköterska/ boendehandledare/personlig assistent nivå 3: 5 000 kr
 • Nattarbete, vaken natt: 7 000 kr gäller oavsett utbildningsnivå.

Du som jobbar i ett av våra ytterområden

 • Outbildat vårdbiträde/boendehandledare/personlig assistent nivå 1: 6 000 kr
 • Utbildat vårdbiträde/boendehandledare/personlig assistent nivå 2: 7 000 kr
 • Undersköterska/boendehandledare/personlig assistent nivå 3: 8 000 kr
 • Nattarbete, vaken natt 8 000 kr gäller oavsett utbildningsnivå.

Nivåer och sysselsättningsgrad

Nivå 1

Boendehandledare/personlig assistent nivå 1 = medarbetare lönesatt motsvarande outbildat vårdbiträde

Nivå 2

Boendehandledare/personlig assistent nivå 2 = medarbetare lönesatt motsvarande utbildat vårdbiträde

Nivå 3

Boendehandledare/personlig assistent nivå 3 = medarbetare lönesatt motsvarande undersköterska

Sysselsättningsgrad natt

Full bonus utgår om du jobbar minst 82 procent vaken natt. För att vara bonusberättigad skall sysselsättningsgraden mist vara 61 procent, bonusen minskar i relation till sysselsättningsgraden.

Sysselsättningsgrad dag

Du ska arbeta minst 75 procent under angiven period för att bonus ska utgå. Bonusen minskar i relation till sysselsättningsgraden.

Vårdbiträdesutbildning
800 poäng gymnasiekurser från vård och omsorgsprogrammet.

Vård- och omsorgsprogrammet (gymnasiet)
För undersköterskekompetens har arbetsgivaren krav på att personen har slutbetyg från gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Personen behöver ha lägst betyget G i programgemensamma ämnen, programfördjupning samt gymnasiegemensamma ämnena svenska 1 eller svenska 1 som andraspråk, samhällskunskap 1a1 eller motsvarande samt gymnasiearbetet.

Vård- och omsorgsutbildning (vuxenutbildning) 1 500 p
För undersköterskekompetens har arbetsgivaren krav på godkända betyg i de vårdämnen som ingår i utbildningen samt godkända betyg i kurserna svenska 1 eller svenska 1 som andraspråk, samhällskunskap 1a1 eller motsvarande samt kurs vårdpedagogik och handledning eller gymnasiearbetet.

Läkarprogrammet
Du som läser läkarprogrammet räknas som

 • utbildat vårdbiträde efter 3 terminer
 • undersköterska efter 5 terminer.

Sjuksköterskeprogrammet
Du som påbörjat sjuksköterskeprogrammet efter 2007 räknas som

 • utbildat vårdbiträde efter 1 terminer
 • undersköterska efter 2 terminer .

Du som påbörjat sjuksköterskeprogrammet före 2007 (ej fullgjord utb) räknas som

 • utbildat vårdbiträde efter 3 terminer
 • undersköterska efter 4 terminer.

Arbetsterapeutprogrammet
Du som läser arbetsterapeutprogrammet räknas som

 • utbildat vårdbiträde efter 3 terminer
 • undersköterska när du tagit ut examen.

Fysioterapeutprogrammet
Du som läser fysioterapeutprogrammet räknas som

 • utbildat vårdbiträde efter 4 terminer
 • undersköterska när du tagit ut examen.

Enbart adekvat inom funktionshinderomsorg
Du som läser psykologprogrammet räknas som

 • utbildat vårdbiträde efter 4 terminer
 • undersköterska efter 6 terminer.

Du som läser socionomprogrammet räknas som

 • utbildat vårdbiträde efter 4 terminer
 • undersköterska efter 6 terminer.

Det kan även finnas andra adekvata utbildningar som bedöms enligt nivå utbildat vårdbiträde eller undersköterska. Enskild bedömning görs i dessa fall.

Bonus betalas ut som ett engångsbelopp i samband med oktoberlönen

För att vara bonusberättigad ska du arbeta 8 sammanhängande veckor under perioden vecka 26–33 (28 juni–22 augusti). Avsteg från detta kan endast göras om verksamheten inte kan erbjuda dig som vikarie 8 veckors sammanhängande arbete. Alternativt att erbjudandet om anställning avser 8 veckor som inte överensstämmer med ordinarie semesterperiod.

Bonus utgår inte om du har varit frånvarande vid tre tillfällen eller mer. Alternativt om frånvaron överstiger sju dagar.

 • Kontakt

  Bemanningscentrum, stöd och omsorg

  090-16 10 82 bemanningso@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset
  Skolgatan 31A

  Bemanningscentrum svarar på frågor om att jobba som vikarie inom stöd och omsorg.

  Telefontid: måndag–fredag, klockan 06.30–16.30 (lunchstängt klockan 12.00–13.00)

 • Kontakt

  Rekryteringscentrum, äldreomsorg

  090-16 10 86 rekryteringao@umea.se

  Rekryteringscentrum svarar på frågor om att jobba som vikarie inom äldreomsorgen.

  Telefontid: måndag, klockan 09.00–12.00; onsdag, klockan 09.00–15.00 (lunchstängt klockan 12.00–13.00); fredag klockan 09.00–12.00. Ingen telefontid tisdag och torsdag.

Sidan publicerades