Personal inom vård och omsorg i arbete

Bonus för dig som sommarjobbar inom vård och omsorg sommaren 2024

Du som arbetar inom vård och omsorg har möjlighet att få bonus under sommarperioden. Arbetsgivaren avgör om du beviljas bonus och det är därför viktigt att du med dokumentation kan styrka din utbildning. Bor du utanför Umeå kommun men vill sommarjobba hos oss finns dessutom möjlighet att hyra studentrum.

Bonus för dig som jobbar i centrala Umeå:

 • Outbildat vårdbiträde: 3 000 kronor
 • Utbildad vårdbiträde/boendehandledare/stödpersonal/personlig assistent: 4 000 kronor
 • Undersköterska/ boendehandledare/stödassistent/personlig assistent: 5 000 kronor
 • Nattarbete, vaken natt: 7 000 kronor

Bonus för dig som jobbar utanför centrala Umeå:

 • Outbildat vårdbiträde/boendehandledare/stödpersonal/ personlig assistent: 6000 kronor
 • Utbildat vårdbiträde/boendehandledare/stödpersonal/ personlig assistent: 7 000 kronor
 • Undersköterska/boendehandledare/stödassistent/ personlig assistent: 8 000 kronor
 • Nattarbete, vaken natt: 10 000 kronor

Vårdbiträdesutbildning

800 poäng gymnasiekurser från vård och omsorgsprogrammet.

Vård- och omsorgsprogrammet (gymnasiet)

För undersköterskekompetens har arbetsgivaren krav på att personen har slutbetyg från gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Personen behöver ha lägst betyget G i programgemensamma ämnen, programfördjupning samt gymnasiegemensamma ämnena svenska 1 eller svenska 1 som andraspråk, samhällskunskap 1a1 eller motsvarande samt gymnasiearbetet.

Vård- och omsorgsutbildning (vuxenutbildning) 1 500 poäng

För undersköterskekompetens har arbetsgivaren krav på godkända betyg i de vårdämnen som ingår i utbildningen samt godkända betyg i kurserna svenska 1 eller svenska 1 som andraspråk, samhällskunskap 1a1 eller motsvarande samt kurs vårdpedagogik och handledning eller gymnasiearbetet.

Läkarprogrammet

Du som läser läkarprogrammet får en lönenivå motsvarande

 • utbildat vårdbiträde efter 3 terminer
 • undersköterska efter 5 terminer

Sjuksköterskeprogrammet

Du som påbörjat sjuksköterskeprogrammet efter 2007 får en lönenivå motsvarande

 • utbildat vårdbiträde efter 1 terminer
 • undersköterska efter 2 terminer

Du som påbörjat sjuksköterskeprogrammet före 2007 (ej fullgjord utbildning) får en lönenivå motsvarande

 • utbildat vårdbiträde efter 3 terminer
 • undersköterska efter 4 terminer

Arbetsterapeutprogrammet

Du som läser arbetsterapeutprogrammet får en lönenivå motsvarande

 • utbildat vårdbiträde efter 3 terminer
 • undersköterska när du tagit ut examen

Fysioterapeutprogrammet

Du som läser fysioterapeutprogrammet får en lönenivå motsvarande

 • utbildat vårdbiträde efter 4 terminer
 • undersköterska när du tagit ut examen

Socionomprogrommet

Du som läser socionomprogrammet får en lönenivå motsvarande

 • utbildat vårdbiträde efter 4 terminer
 • undersköterska efter 6 terminer

Psykologprogrammet (endast adekvat inom funktionshinderomsorgen)

Du som läser psykologprogrammet får en lönenivå motsvarande

 • utbildat vårdbiträde efter 4 terminer
 • undersköterska efter 6 terminer.

Det kan även finnas andra adekvata utbildningar som bedöms enligt nivå utbildat vårdbiträde eller undersköterska. Enskild bedömning görs i dessa fall.

För dig som är pensionär gör vi en särskild satsning. När du anställs och arbetar under tidsperioden 2024-06-01 – 2024-08-31 får du 25 procent extra utöver din grundlön. Efter sommarperioden återgår du till ordinarie grundlön.

Ersättning om 6 250 kronor per vecka avseende heltid för erfarna sjuksköterskor, för perioden 2024-06-19 – 2024-08-20 under följande förutsättningar:

 • Medarbetaren har gedigen erfarenhet, minst 3 år, inom det aktuella området och kan arbeta självständigt. För sjuksköterskor gäller detta såväl kvällar, helger samt nattetid
 • Medarbetaren är introducerad på arbetsplatsen före angiven period och har nödvändiga behörigheter för de system som är aktuella.
 • Medarbetaren arbetar sammanhängande under hela den angivna perioden.
 • Medarbetaren arbetar minst 75 procent under den angivna perioden.
 • Vid arbete deltid minst 75 procent utgår lön och ersättning i förhållande till sysselsättningsgrad.

Ersättning för sjuksköterskor som inte är kvalificerad för ersättning enligt ovan

 • Om medarbetaren anställs som vikarie, arbetar heltid minst 4 veckor sammanshängande under den angivna perioden ovan, utgår ersättning om 2 500 kronor per vecka utöver månadslön. Förutsättning är att medarbetaren är introducerad och kan arbeta självständigt.
 • Vid sjukfrånvaro, tillfällig vård av barn eller annan frånvaro utgår inte tillägget per vecka om frånvaron är mer än två dagar under veckan. I stället utgår då ersättning med 300 kronor per dag.

 • Bonus utbetalas i samband med lönen som utgår i oktober.
 • Ovan nämnda bonusbelopp avser angiven tidsperiod fördelat på 8-10 veckor under veckorna 25–34 (17/6 – 25/8).
 • För att vara bonusberättigad ska man arbeta minst 4 sammanhängande veckor.
 • Arbetar man mindre än 8 veckor minskar bonusen i förhållande till antalet veckor. Även frånvaro påverkar din bonus.
 • Avsteg från detta kan endast göra om verksamheten inte kan erbjuda 4 veckors arbete alternativt att erbjudande om anställning avser 4 veckor som inte överenstämmer med ordinarie semesterperiod.
 • Kontakt

  Bemanningscentrum, stöd och omsorg

  090-16 10 83 bemanningso@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset
  Skolgatan 31A

  Bemanningscentrum svarar på frågor om att jobba som vikarie inom stöd och omsorg.

  Telefontid: måndag kl. 13–15, onsdag kl. 10–12,

  torsdag kl. 13–15

 • Kontakt

  Rekryteringscentrum, äldreomsorg

  090-16 10 86 rekryteringao@umea.se

  Rekryteringscentrum svarar på frågor om att jobba som vikarie inom äldreomsorgen.

  Telefontid:
  Måndag, klockan 09.00–12.00
  Onsdag, klockan 13.00–15.00
  Fredag, klockan 09.00–12.00

Sidan publicerades