Malin Nyberger, planarkitekt

Malin Nyberger

Vad heter du?

Malin Nyberger

Vad jobbar du med?

Planarkitekt.

Vilken utbildning behövs för ditt jobb?

Jag har läst samhällsplanerarprogrammet, 180 högsklepoäng, på Umeå universitet. Vi har dock en bredd av olika utbildningar. Vissa har läst arkitekt, vissa har läst fysisk planering på Blekinge tekniska högskola och vi har någon som är utbildad ingenjör.

Hur länge har du jobbat inom kommunen/på detta jobb?

Jag har jobbat på Umeå kommun i snart två år. Jag har haft samma tjänst under den tiden.

Vad gör du på ditt jobb?

Jag handlägger detaljplaner. I arbetet ingår att driva egna ärenden från ansökan tills att de antas av politiken. Det består av att hålla i möten med arbetsgrupper, hålla kontakt med sökande, beställa olika utredningar och ta ställning när det blir olika intressen som står mot varandra. Som planarkitekt så hanterar man väldigt många olika områden så som miljöfrågor, dagvatten, buller, skuggning och så vidare. För att besvara alla frågor så tar jag hjälp av arbetsgruppen som är expert på sina områden, därav lär man sig alltid nya saker.

Varför valde du Umeå kommun som arbetsgivare?

Jag pluggade i Umeå, men sedan fick jag mitt första jobb efter examen i en liten mindre kommun (där jag är född och uppvuxen). Jag såg aldrig det som något långsiktig utan ville tillbaka till Umeå. Den takt som finns här finner man inte på så många andra ställen. Det händer otroligt mycket i Umeå och man får en blandning mellan att planera stad och landsbygd. Det tilltalar mig väldigt mycket.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är otroligt lärorikt. Jag är väldigt nyfiken av mig och vill ständig lära mig nya saker, det gör man verkligen med mitt jobb. Jag skulle säga att det här jobbet har en stor bonus och det är att det är rätt så allmänbildande. Allt från politik, till miljöfrågor, samhällsfrågor och ekonomi samt mer därtill, jag lär mig ofta nya saker.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas inom ditt yrke?

Jag har väldigt bra kollegor som är otroligt kompetenta, det gör att jag utvecklas i en otrolig fart bara av att vara en del av arbetslaget här. Sedan finns det en ambition att man bevarar kompetens om man vidareutvecklar den, därmed finns det ofta tillfällen då man kan få gå kurser för att vidareutveckla sig själv.

Hur är dina kollegor?

Vi är ett rätt ungt gäng på detaljplanering. Vi har en avslappnad stämning och man kommer fort in i gruppen. Alla är otroligt hjälpsamma och inga frågor är för dumma att ställa.

Sidan publicerades