En brandman och en brandkvinna vid en brandbil

Umeåregionens brandförsvar

Umeåregionens brandförsvar leds politiskt av brand- och räddningsnämnden där även Vindelns och Robertsfors kommuner ingår. Verksamheten har tre enheter: olycksförebyggande, räddning och säkerhet. Brandförsvaret tar emot två brandingenjörselever (en från vardera LTH/LTU) för sommarpraktik per läsår samt två elever från påbyggnads­utbildningen RUB vid MSB. Praktikplatserna rapporteras till LTH/LTU/MSB som fördelar platserna.

Läs mer om Umeåregionens brandförsvar

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden Inför praktik görs en helhets­bedömning av den sökandens kompetens och erfarenhet.

  • Brandingenjör
  • Brandmän, SMO
  • Krisberedskapssamordnare
  • Säkerhetssamordnare

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden, men vi välkomnar även andra utbildningar:

  • Risk- och krishanteringsprogrammet
  • Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet
  • Mastersprogram i Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet.
  • Riskhanteringsprogrammet
  • Riskhantering i samhället
  • Kris- och konflikthantering
Sidan publicerades