Väven och Stora hotellet i Umeå

Foto: Fredrik Larsson

Är du vår nya byggnadsantikvarie?

Byggnadsantikvarie? Kanske dyker bilden av ett dammigt gammalt museum upp i huvudet. Men sanningen är långt därifrån. Nu söker vi en byggnads­antikvarie, ett ovanligt men viktigt jobb där du är med och utvecklar Umeå. Men, vad gör en byggnadsantikvarie egentligen?

Enkelt uttryckt handlar det om att ta tillvara på kommunens varierande kulturmiljöer; allt från bruksmiljöer och Västerbottensgårdar till den mer moderna bebyggelsen så att Umeåborna enklare kan förstå sin omgivnings historia. Kulturmiljön och hur vi behandlar den säger mycket om Umeås identitet, vilka miljöer vi vill bevara och varför. Som byggnadsantikvarie i en kommun med hög tillväxt så det handlar om att hitta en balans mellan det nya och det gamla. Historien fortsätter – vi ska inte stanna i tiden.

Vem är byggnadsantikvarien?

Byggnadsantikvarien är en rådgivare när nya områden planeras, så att viktiga historiska miljöer kan bevaras och utvecklas. Det handlar om att delta i kommunens utvecklingsplanering och påverka hur kulturmiljöer kan bevaras för framtiden på bästa sätt, samtidigt som vi fortsätter växa och skapar nya miljöer. Men det krävs rätt person. Umeå kommun söker någon som är utbildad byggnads- eller bebyggelseantikvarie, men motsvarande utbildningsbakgrund eller yrkeserfarenhet kan även vara intressant. Dessutom är det en fördel om det finns några år av yrkeserfarenheter inom branschen.

Många nya kollegor väntar

Umeå kommun erbjuder stadshuset som arbetsplats, en miljö som inspirerar med moderna kontor i historiska lokaler. Dessutom får Umeås nya byggnadsantikvarie dubbla uppsättningar kollegor då tjänsten är delad mellan Detaljplanering och Bygglov.

Jobbet är förmodligen norra Sveriges intressantaste inom området. Så varför tveka? Sök till byggnadsantikvarie i dag.

Sidan publicerades