Ritning

Byggstudenter får jobba för kommunen under utbildningen

Ett nytt koncept skapar jobb för studenter. Kommunen samarbetar med Umeå universitet genom konceptet Co-op (cooperative education). Det innebär att studenter inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik förutom projektarbeten och examensarbeten även får möjlighet att jobba för kommunen under två perioder.

Erica Holmgren

Erica Holmgren

– Co-op är ett jättebra koncept både för studenterna och för oss. Det är givande för oss att ta emot dem, eftersom studenterna ställer frågor utvecklas vi också, säger David Tornberg, chef Bygg- och fastighetsteknik.

Arbetsperioderna innebär att en student jobbar i två perioder under utbildningen i sammanlagt minst sex veckor. En av studenterna som har haft en plats är Erica Holmgren.

– Jag ville gärna ha en plats på kommunen. Det verkade vara trevliga människor och det känns bra eftersom det handlar om viktiga projekt, som byggnationer av förskolor och äldreboenden, säger Erica.

Studenternas tidigare erfarenheter och önskemål avgör vilken arbetsplats de jobbar på. Erica som inte har någon byggerfarenhet sedan tidigare började med sex veckor på Byggservice. Andra perioden jobbade hon sju veckor på både Byggservice och kontoret inom enheten Bygg- och fastighetsteknik. Första perioden fick hon prova på att snickra och mura. Den andra perioden jobbade Erica bland annat med digitaliserade dokument, undersökte materialval ur klimatsynpunkt och gjorde en planlösningsutredning för att se om det var möjligt att bygga om en lokal.

– Det var bra att börja med att se hur det fungerar i praktiken. Särskilt då jag inte har någon byggerfarenhet sedan tidigare. Det var också väldigt givande att göra planlösningsutredningen och få prova på något helt själv. Kommunen känns som en trygg arbetsgivare och jag skulle gärna jobba där i framtiden, säger Erica.

Erica kommer också att skriva sitt examensarbete för kommunen. Genom klimatberäkningar kommer hon att undersöka vilka alternativ som är mer klimatsmarta än andra vid byggande av en förskola i Umeå.

Sidan publicerades