Undervisning i klassrum framför dator.

Digitalt lärverktyg som stöd i undervisning och att möta elever på deras nivå

De senaste två åren har Ulrika Aronsson och Rickard Erlingsson arbetat med att implementera och testa en matteapp i Umeå kommun tillsammans med lärare i grundskolans alla stadier. Det är ett digitalt lärverktyg i matematik som stödjer lärare att differentiera sin undervisning och få bättre förutsättningar att möta sina elever på deras nivå. Deras arbete är nu nominerad till ”Årets kompetensutveckling” genom Omställningsfonden.

Ulrika är förstelärare i matematik och driver skolutveckling. Hon ingår i en projektgrupp för sitt geografiska område och leder det kollegiala lärandet tillsammans med pedagogiska ledningsgruppen på Tomtebogårds skola. Rickard Erlingsson arbetar som IT-pedagog i grundskolan och stödjer lärare i digitalisering.

De sista två åren har Ulrika utbildat lärare i det forskningsbaserade läromedlet TRR (tänka, resonera och räkna) samt tillsammans med Rickard implementerat och testat matteappen. I den kan eleverna komplettera arbetet med TRR, taluppfattning, och arbeta med övriga områden i matematik som inte ingår i TRR (geometri, mäta med mera).

– Vi har arbetat tillsammans med lärare i grupper, testat olika sätt att arbeta, delat erfarenheter och infallsvinklar med varandra. Under pandemin har lärare erbjudits digitala utbildningar. Många lärare har därför kunnat testa och 89 procent av alla skolor i kommunen har nu kommit i gång, säger Ulrika Aronsson, förstelärare i matematik på Tomtebogårds skola.

Lättare arbeta formativt

I matteappen kan läraren ta del av sina elevers arbeten och det blir därmed lättare för lärarna att arbeta formativt. Det medför också att läraren lätt kan plocka fram olika lösningar och diskutera dem tillsammans med sina elever. Appen rättar alla uppgifter som eleverna gör, vilket gör att lärarna mer kontinuerligt kan stämma av elevernas kunskaper och analysera deras resultat.

– Det har varit utvecklande att vi lärare har kunnat lägga en större del av vår tid på att analysera elevernas resultat. Det har gett oss förutsättningar att planera en bättre undervisning för våra elever. Vi har också haft större förutsättningar att snabbt stötta elever som inte förstår. När eleverna arbetar med uppgifter i appen så kan läraren se hur det går för eleven på sin dator i realtid. Det har lett till att jag som lärare direkt har kunnat fånga upp elever som har svårt för något och kunnat hjälpa dem med det, beskriver Ulrika Aronsson.

Fortsatt kompetensutveckling

– Vi kommer att fortsätta erbjuda digitala utbildningar till lärare i kommunen och fortsätta träffa lärare och utbilda dem. Genom att dela erfarenheter med varandra kan vi fortsätta utvecklas, säger Rickard Erlingsson, IT-pedagog.

Det finns möjlighet för eleverna att genomföra olika tester i matteappen (till exempel bedömningsstöd). En mål­sättning är att så många elever som möjligt ska genomföra sina tester i appen så att det kan sammanställas hur det går med matematiken på kommunnivå.

Under våren ska alla lärare få utvärdera matteappen och implementeringen av det.

– Fler lärare som arbetat med tjänsten upplever att det minskat deras arbetsbelastning och gett bättre förutsättningar att möta eleverna på deras nivå, säger Rickard Erlingsson.

Effekter av att använda digitalt läromedel

Lärare kan

  • smidigare differentiera sin undervisning
  • ta del av elevernas resultat i realtid och stötta dem
  • oftare stämma av elevernas kunskaper och därmed arbeta mer formativt.

Eleverna kan

  • i högre utsträckning få arbeta med uppgifter på sin nivå
  • få mer feedback från lärarna
  • få stöttning och stöd snabbare
  • vara delaktiga i vad de ska arbeta med på ett smidigare sätt.

Mer information

Umeå kommun är en av 11 kommuner som nominerats till utmärkelsen Årets kompetensutveckling för bland annat kompetensutveckling inom digitala verktyg för grundskollärare. Syftet med utmärkelsen, som delas ut i februari 2023, är att inspirera välfärdens arbetsgivare att arbeta strategiskt och långsiktigt med kompetens­utveckling. Bakom satsningen står kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden.

Mer information om nominerade Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades