tre personer sitter bredvid varandra vid ett bord

Kompetenshöjande investering anpassad till medarbetare utifrån kunskapsnivå och språk

Under pandemin såg Städ- och verksamhetsservice digitala basutbildning ljuset. Egentligen var tanken att göra en praktisk utbildning för nyanställda medarbetare men då det inte var möjligt att samla alla på samma gång började de spåna på nya idéer. Nu är Städ- och verksamhetsservice nominerade till Årets kompetensutveckling 2022, en utmärkelse som delas ut av Omställningsfonden. Vinnarna utses torsdag 9 februari.

– Vi sökte medel från Omställningsfonden för att göra en praktisk utbildning, men så kom pandemin och vi fick tänka om. Då landade vi i den här digitala utbildningen, säger Karin Jäderlund, enhetschef på Städ- och verksamhetsservice.

Alla får samma grunder

En projektledare har tagit fram ett anpassat utbildningsmaterial utifrån medarbetarnas behov. Materialet ska bidra till ett likvärdigt arbete i verksamheten, ökad anställningsbarhet och ökad kompetens.

Utbildningen innehåller olika avsnitt kring ditt ansvar som anställd, varför vi städar, dagligt städ och storstäd. Här visas olika städmoment, fönsterputsning, toalettstädning, maskinrengöring med hjälp av korta filmklipp och texter.

Tidigare har vi haft en mer omfattande lokalvårdsutbildning som avslutades med ett kunskapsprov och klarade man provet så erhöll man ett yrkesbevis. Vi såg allt oftare att de språksvaga medarbetarna hade svårt att klara provet, säger Karin Jäderlund.

Igenkänning viktigt för lärandet

Basutbildningen är tänkt att passa alla medarbetare, även de språksvaga. Man har använt sig av talspråk i texten och använt begrepp som används i det dagliga arbetet tillsammans med bilder och inspelade instruktionsfilmer för att skapa igenkänning.

Kan användas på olika sätt

Planen är nu att alla nyanställda ska gå utbildningen. Den kan också användas som ett komplement för kunskapspåfyllnad samt som repetition för de som varit anställda en tid. Tanken är sedan att bygga på med fler delar allt eftersom, beroende på medarbetarnas behov.

– Det är kul att jobba när man är omgiven av duktiga medarbetare! På grund av, eller tack vare pandemin tog Städ- och verksamhetsservice ett stort digitaliseringskliv. Det som först upplevs som fel kan bli rätt vid utveckling, avslutar Maria Fahlander, HR-partner på Umeå kommun.

Mer information

Omställningsfonden stöttar välfärdens medarbetare både under och efter anställning. De stöttar också arbetsgivare och fackliga företrädare i arbetet med förebyggande insatser och kompetensutveckling. Umeå kommun har ett avtal med Omställningsfonden som syftar till att ytterligare stärka de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och omställning med utgångspunkt i verksamheternas behov.

Omställningsfonden vill genom att tilldela utmärkelser inspirera till fortsatta satsningar på kompetensutveckling inom välfärden.

Om Omställningsfonden Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades