Barn ritar.

Personalpool för fritidshem har startat

En personalpool för fritidshem på grundskolor har startat för att underlätta anskaffning av vikarier och öka kontinuitet och kvalitet i verksamheten.

Poolen ska bistå verksamheterna med erfarna, kompetenta och flexibla vikarier. De är i första hand tillgängliga för en mindre grupp av fritidshem på område F–6 sydväst för att personalen ska vara bekant för vårdnadshavare, elever och ordinarie personal vid fritidshemmen.

– Fördelen med personalpool är att vikarierna inom poolen tilldelas sina uppdrag och det ökar ytterområdenas chans att få vikarier, säger Nina Robinson, enhetschef.

Attraherat många sökande

– Personalpool för fritidshem och förskola attraherar många sökande. Modellen för personalpool förskola används för personalpool fritidshem när det gäller beställningsrutiner, kostnadsfördelning och arbetsmiljö- samt kvalitetsarbete, säger Nina Robinson, enhetschef för båda personalpoolerna.

Poolarna på fritidshem jobbar klockan 08.00–16.30 och de har heltidsanställning. Dagar som poolare inte bokas finns de tillgänglig för hemskolan med ordinarie uppgifter inom fritidshem.

Pilotprojektet ska utvärderas senare i vår. Ger projektet goda resultat så är målet att utöka personalpoolen för alla fritidshem på kommunala grundskolor.

Sidan publicerades