Vy över Umeås stadskaj

Stadsarkitekt i Umeå – är det drömjobbet?

Umeå kommun söker stadsarkitekt. – Det är en av Umeås viktigaste rekryteringar som pågår nu. Att vara stadsarkitekt i Umeå är ett drömjobb för den som vill ha en nyckelroll i Umeås hållbara tillväxt, säger Malin Lagervall, chef på Övergripande planering på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Malin Lagervall, planeringschef på Umeå kommun

Malin Lagervall, planeringschef på Umeå kommun

Umeå växer och har så gjort under många år, vi har fördubblat vår befolkning på mindre än femtio år. Det skapar ett härligt driv och såklart väldigt goda förutsättningar att utveckla staden och kommunen. Men förstås också utmaningar. Inte minst för en stadsarkitekt.

Umeås superkraft

Umeås superkraft är tillit. Och staden har många exploatörer som tar ett ansvar för stadens utveckling. Stadsarkitekten har en nyckelroll i samspelet och samskapandet mellan politik, kommun och exploatörer.

Malin Lagervall är planeringschef på samhällsbyggnadsförvaltningen och blir en av stadsarkitektens kollegor. Tillsammans med sex andra chefer sitter hon i ledningsgruppen tillsammans med stadsarkitekten.

– En stadsarkitekt i Umeå måste gilla att samarbeta och har förmågan utveckla den tillit som finns mellan alla aktörer, fortsätter Malin Lagervall.

Tillväxten kräver nya bostäder och nya bostadsområden

Tillväxten i Umeå ställer höga krav på stadsplaneringen. Vi behöver bygga ca 2 000 bostäder per år. All planering utgår från strategiska överväganden som anger vägen för att bygga Umeå hållbart; socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt. Inriktningen att bygga en tät, attraktiv blandstad är stark. Inte minst för att skapa förutsättningar att minska beroendet av egen bil. Att komplettera stadsdelar för att binda ihop staden är också en viktig strategi. Men även nya bostadsområdet krävs. De har valts utifrån sitt läge och till exempel möjligheten att förlänga kollektivtrafikstråk. Och de största tätorterna utanför Umeå, det vill säga Sävar, Hörnefors samt Obbola och Holmsund, kommer på sikt få betydande tillväxt. Utveckling ska även ske på ett hållbart sätt i attraktiva älv- och kustnära lägen som erbjuder särskilda boendekvaliteter.

Hur ska det fungera och se ut?

Vi har märkt att hur det här kommer att se ut och bli, beror en hel del på stadsarkitektens förmåga att samverka och jobba tillsammans med kollegor inom kommunkoncernen, fastighetsägare, invånare och många andra. Tillväxtstrategierna ställer höga krav på att de estetiska och arkitektoniska frågorna går hand i hand med funktionalitet och stadskvalitet.

– Vi behöver en engagerad arkitekt med hög kompetens och förmåga till nytänkande och att se integrerade perspektiv, avslutar Malin.

 

Mer information

Sidan publicerades