Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Utmärkelser ska uppmuntra kompetensutveckling

Kompetensutveckling är viktigt eftersom det ökar anställningstryggheten, ger karriärmöjligheter och är till stor nytta för våra verksamheter. Umeå kommun samverkar med Omställningsfonden som genom utmärkelsen “Årets kompetensutveckling” vill inspirera till fortsatta satsningar på kompetensutveckling inom välfärden.

Umeå kommun nominerar därför två bidrag till ”Årets kompetensutveckling”. Utmärkelsen tilldelas en verksamhet inom en kommun, region eller ett kommunalt företag som har genomfört en lyckad kompetensutvecklingsinsats.

Nominerade insatser

Digital kompetens för lärare

Pedagogiska verksamheter digitaliseras i stor omfattning. Inom grundskolan kommer en app att börja användas i matematikundervisningen vilket ställer krav på lärares digitala kompetens.

Kompetenshöjning för lokalvårdare

Kompetenshöjande investering anpassad till medarbetare utifrån kunskapsnivå och språk. En projektledare ska ta fram ett anpassat utbildningsmaterial utifrån medarbetarnas behov. Materialet ska bidra till ett likvärdigt arbete i verksamheten, ökad anställningsbarhet och ökad kompetens.

- Vi har nominerat två bra exempel som visar på ett långvarigt, systematiskt och framgångsrikt arbete med att använda omställningsmedel. Kompetensutveckling är förebyggande insatser för att kunna ställa om, både organisationen och medarbetare för att möta framtida kompetensbehov, säger Karin Ahnqvist, HR-direktör.

Mer information

Omställningsfonden stöttar välfärdens medarbetare både under och efter anställning. De stöttar också arbetsgivare och fackliga företrädare i arbetet med förebyggande insatser och kompetensutveckling. Umeå kommun har ett avtal med Omställningsfonden som syftar till att ytterligare stärka de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och omställning med utgångspunkt i verksamheternas behov.

Omställningsfonden vill genom att tilldela utmärkelser inspirera till fortsatta satsningar på kompetensutveckling inom välfärden.

Om Omställningsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades