Två personer går efter en grusväg omgiven av åkrar, en hund springer framför

Var med och utveckla Umeåregionens landsbygder

Idériket Umeåregionen är namnet på det leaderområde som ska bedriva lokal utveckling i Umeåregionens landsbygder under EU-programperioden 2023–2027. Det är också namnet på den ideella förening som är själva kärnorganisationen i leaderområdet. Genom Idériket Umeåregionen 2030 kan föreningar, företag och organisationer söka pengar för lokala utvecklingsprojekt.

Leader är en metod för lokal utveckling som bygger på att aktörer från ideell, privat och offentlig sektor jobbar tillsammans i ett partnerskap i ett geografisk avgränsat område, ett så kallat leaderområde. Grundtanken med leader är att lokal utveckling genomförs som bäst av de som bor och verkar i ett område. Idériket Umeåregionen 2030 är ett av 40 leaderområden i Sverige och ett av flera hundratals i Europa.

Projektutvecklare till Idériket Umeåregionen 2030 

Nu söker den ideella föreningen Idériket Umeåregionen 2030 en projektutvecklare till det verksamhetskontor som ska jobba med att stötta idéer och projekt i leaderområdet, det vill säga Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner (exklusive Umeå stad). Som projektutvecklare kommer du jobba tillsammans med en verksamhetsledare och föreningens styrelse som består av landsbygdsintresserade representanter från Umeåregionens föreningar, företag och kommuner. Föreningen har också breda nätverk och samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och på europeisk nivå.

Var med och gör skillnad på riktigt!

Mer information

Idériket Umeåregionen 2030 är ett av 40 områden i Sverige som fått möjlighet att bilda ett leaderområde. Det innebär att de kan bedriva utvecklingsarbete på Umeåregionens landsbygder under EU-programperioden 2023–2027.

Områderna utgörs av kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå, exklusive Umeå stad. Med hjälp av ett leaderområde kan föreningar, organisationer och företag engagera sig i den lokala utvecklingen och söka ekonomiskt stöd för projekt.

Läs mer om Idériket Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades