Vill du bli vår nya landskapsarkitekt?

Vill du vara med och forma morgondagens Umeå? Då är landskapsarkitekt på Gator och parker något för dig! För att få en större inblick i vad jobbet innebär så har Carola Rubinsson som är en av våra landskapsarkitekter berättat lite om jobbet.

Carola Rubinsson

Carola Rubinsson

Hur är det att jobba i Umeå som stad?

- Umeå är en stad som utvecklas snabbt och det har varit så under en längre tid vilket har gjort att vi både har haft och har framåt många roliga projekt. Jag har fått möjligheten att vara med i några av dessa stora ombyggnadsprojekt centralt i Umeå. Bland annat; Vasaplan, en kollektivtrafiknod och central mötesplats och Råshusesplanaden, ett centralt park/torgstråk som sträcker sig från Centralstationen till Rådhustorget.

Vad jobbar du med just nu?

- Dels jobbar jag tillsammans med flera olika förvaltningar inom kommunen med planeringen av en helt ny stadsdel med nästan 3000 nya invånare och då ingår framtagandet av en ny detaljplan för hela den stadsdelen, med allt vad det innebär.
Jag jobbar även med ett stort gatuombyggnadsprojekt där Gator och parker har fått investeringsmedel från både stadsmiljöavtal och GoGreenRoute. I det projektet jobbar vi tillsammans med en upphandlad konsult för att utforma gaturummet till ett bättre stråk för gående och cyklister samt naturbaserade lösningar längs gatan och på grönytor i närheten.
Utöver dessa lite större projekt jobbar jag även med framtagande av ett nytt parkprogram för Umeå, lite mindre åtgärder i parker där jag skissat och kommit med förslag som sedan ska byggas av vår egen drift.

Vad är det bästa med jobbet?

- Att det är roligt, spännande och väldigt varierande!
En del är att få följa ett projekt från planering och skissarbete till själva byggandet och sedan se och utvärdera hur det fungerar i verkligheten för medborgare och driftpersonal. En annan är att få vara med och påverka stadens parker, natur och offentliga rum så att det blir en bra utemiljö för alla umeåbor. Att samtidigt få jobba tillsammans med många olika kompetenser i olika gruppkonstellationer för att hitta lösningar på stora och små problem är så utvecklande och intressant.

Sidan publicerades