Näringslivsutvecklare dricker kaffe, text: "I Umeå är vi aldrig så bra som när vi jobbar tillsammans och gör det bästa av situationer." /Näringslivsutvecklare Anna Molin, Peter Öystilä och Agneta Filén

Hundratals koppar gav tusentals insikter om företag

Det gångna året har kommunens näringslivsutvecklare fortsatt att träffa både enskilda företag och olika nätverk. Som en följd av pandemin sker dessa möten digitalt, men fokus på utveckling består. Den stärkta dialogen skapar förutsättningar för företag i Umeå att fortsätta växa.

Under 2020 fortsatte Umeå kommuns näringslivsavdelning att träffa företag. Den fysiska kaffekoppen (te, vatten, saft eller annat) får vänta till efter pandemin. Men, det är inget som stoppar mötet mellan kommunen och representanter från näringslivet.

– Omvärlden och förutsättningarna förändras hela tiden vilket den rådande pandemin är ett bevis på. Trots det ser vi en ökad tillväxt i Umeå med fler företag och anställda, säger Peter Öystilä, näringslivsutvecklare, Umeå kommun.

Den privata sektorn i Umeå har växt kraftigt de senaste tio åren. En viktig anledning till det är det nära samarbete som hela tiden pågår mellan kommunen, näringslivet, universiteten, civilsamhälle med flera – ett samarbete som Umeå kommun Näringsliv har som främsta roll att underhålla och underlätta.

– Det spelar ingen roll om du har ett litet eller stort företag, i vilken bransch du befinner dig, om företaget är nystartat eller har många år på nacken. Vi vill prata med dig för att få veta vad du står inför, vilka utmaningar du har och vad du vill att Umeå kommun ska hjälpa dig med eller ska göra bättre. Det är särskilt viktigt i denna svåra situation som pandemin orsakar, säger Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

Stärker samarbete och kunskap

Kommunens näringslivsavdelning fortsätter lägga stort fokus på att möta företag för att lyssna på deras verklighet och utmaningar, hjälpa med kontakter i kommunen, driva dialog, samverkan och därmed utveckling.

Frågor som har kommkt in präglas till viss del av pandemin och med det kommer nya insikter och lärdomar inför framtiden. Ett exempel är vikten av att vara synkade och uppdaterade genom tät kontakt mellan näringsliv och kommun.

– Vi hade ett möte med nätverket Umeås mäklare. Vi pratade om husaffärer och priser såklart, om byggprojekt och visioner men också om bygglov och byråkrati. Vi förstår varandra en smula bättre nu, och har en gemensam bild av hur Umeå växer, säger Peter Öystilä.

Vill du också prata med kommunens näringslivsutvecklare?

Läs mer och fyll i formuläret på www.umea.se/kaffedialog, så blir du kontaktad av kommunen.

Sidan publicerades