Undersökning av Umeås företagsklimat

400 företagare i Umeå har fått en enkät från Svenskt näringsliv om det lokala företagsklimatet. Undersökningen har genomförts sedan slutet av 1990-talet och är ett viktigt underlag i kommunens arbete med företagsklimatet. I senaste mätningen tog Umeå kommun ett stort kliv och gick upp 35 placeringar från 179 till 144 av Sveriges 290 kommuner.

– För kommuner med över 50 000 invånare, dit vi hör, görs ett urval av 400 företag som får svara på enkäten. Förra året var det 167 företag som svarade på enkäten, vi vill att fler företag svarar på frågorna. Enkätsvaren ger oss ett bra underlag för att fortsätta arbetet med att förbättra företagsklimatet här i Umeå, säger Peter Öystilä, näringslivsutvecklare.

I rankingen undersöks bland annat attityder, service och bemötande, men också hur upphandling och kommunal konkurrens hanteras liksom hur kommunikationen med kommunen fungerar. Förutom Svenskt näringslivs undersökning deltar kommunen i ett antal NKI (nöjd kund index)-mätningar och rankingar. Bland annat Insikt från Sveriges kommuner och regioner. Dessa mätningar är viktiga verktyg för utvecklingen av kommunens verksamheter. Se våra resultat och läs mer om undersökningarna på NKI och mätningar Länk till annan webbplats..

– De senaste åren har vi jobbat med en rad av olika aktiviteter för att skapa ett ännu bättre företagsklimat. Bland annat har vi dialoger i olika branschråd för att lyssna av företagens utmaningar och hur vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar. Vill du som företagare få besök av oss och prata företagsklimatet i Umeå, hör av dig till oss på Näringsliv, säger Peter Öystilä.

Sidan publicerades