MatSam - projekt för lokal mat

Samarbetsprojektet för mat – MatSam – arbetar för att matproducenter och råvaruförädlare i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner ska kunna utvecklas och möta den ökade efterfrågan på lokal mat. För att klara det är handeln, restauranger och kaféer viktiga samarbetspartners.

Målet är att fler producenter etableras, att lönsamheten ökar i befintliga företag och att det ska bli enklare för slutkonsument att kunna köpa och uppleva lokal mat. Projektet arbetar också för att minska matsvinnet längs hela kedjan.

På sikt vill vi att fler arbetstillfällen skapas och att vårt område svarar upp mot det nationella målet att öka Sveriges självförsörjningsgrad.

Fakta om projekt MatSam

  • Projektet pågår från 2 november 2020 till (preliminärt) 31 mars 2023. Finansiering kommer från projektägaren och partnerna samt Region Västerbotten och EU:s Jordbruksfond. MatSam är en förkortning av ”Samarbetsprojekt för matkultur i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner”.
  • Inom projektet ska ett stort antal företagsbesök göras och workshops, studieresor, rundabordssamtal hållas.
  • Projektägare är Vännäs kommun som arbetar i nära samarbete med projektpartnerna Umeå och Nordmalings kommun.

Kontakt projektledare

Anki Berg
073-054 31 75
anki.berg@vannas.se

Sidan publicerades