Ett foto över Umeå älv vid Öbacka strand. Hus i förgrunden. Texten Afternoon tea i bilden.

Välkommen till Umeå Afternoon Tea

Eftersom att vi inte har setts på ett tag så blir syftet med kort information från respektive organisation om vad som är på gång, senaste nytt och sådant som är av intresse för många av oss att få ta del av.

Dag: Torsdag 28 oktober 2021

Tid: Klockan 14.30–16.30

Plats: Digitalt möte

Program

Välkommen

  • Janet Ågren, planeringsutskottets ordförande hälsar välkommen

Byggföretagen

  • Information om vad som är på gång, senaste nytt, cirka 10 minuter

Fastighetsägarna

  • Information om vad som är på gång, senaste nytt, cirka 10 minuter

Kort paus

Umeå kommun

  • Fokus på bostadsbyggandet — vad görs för att nå våra bostadspolitiska mål, cirka 30 minuter

Gruppdiskussioner

  • Möjlighet till samtal om vissa aktuella frågor

Anmälan

Anmäl dig genom att svara på Outlook-inbjudan.

 

Vad är AfternoonTea?

I Umeå är vi vana att samarbeta för att skapa framsteg. Afternoon Tea är en samverkansplattform som skapats i samarbete mellan Byggföretagen, Fastighetsägarna och Umeå kommun. Syftet är att fokusera på Umeå kommuns övergripande mål om Umeås tillväxt med visionen om 200 000 medborgare fram till år 2050. Denna skall klaras socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbart. Genom en god samverkan och fokus på utveckling av olika processer så kan alla medverkande aktörer, politiker, tjänstemän, fastighetsägare och byggföretag bidra till visionen.

Loggorna för Fastighetsägarna, Byggföretagen och Umeå kommun.
Marlag är av typen sv:simpleUser, måste vara en sv:page
Sidan publicerades